Tingsskade

Sidst redigeret den 14.01.2020

Udgangspunktet for opgørelse af erstatning ved skader på ting er, at man økonomisk skal stilles, som før skaden indtraf, og man må ikke "tjene på det".

Er en ting totalskadet, fastsættes erstatningen til det, det vil koste at anskaffe en tilsvarende ny ting med fradrag af forringelse på grund af alder, brug og lignende.

Er det ikke muligt at anskaffe en ting af samme slags, fastsættes tabet til det, en ting med samme funktion vil koste.

Er kun en del af tingen skadet, dækkes udgiften til reparation, medmindre det ikke er økonomisk forsvarligt. I så fald dækkes tabet som en totalskade.

Det er ikke kun værditabet, der kan erstattes. Følgeudgifter kan måske også erstattes. Det kan f.eks. være transport af den beskadigede ting og redningsomkostninger.

Indhold hentes