Medlemsperiode og efterlønsbidrag

Sidst redigeret den 14.01.2020

Er man født den 1. januar 1978 eller senere skal man have været medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i 30 år, senest fra den dag man fylder 30 år. Det betyder, at man maks. skal betale efterlønsbidrag i 30 år uanset efterlønsalderen.

Hvis man er født før den 1. januar 1978 er der omfattende undtagelsesregler:

Medlemmer født før den 1. januar 1959 kan opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag
  • ved uafbrudt medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 til mindst det tidspunkt, hvor medlemmet når efterlønsalderen
  • perioden med medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag skal dog mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år
  • for medlemmer, som har indbetalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999 er det tilstrækkeligt, at medlemsperioden udgør mindst 20 år inden for de sidste 25 år.
Medlemmer født i perioden fra 1. januar 1959 til den 31. december 1975 kan opfylde kravet om medlemskab og efterlønsbidrag
  • ved uafbrudt medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag fra den 1. januar 2008 til mindst det tidspunkt, hvor medlemmet når efterlønsalderen
  • Perioden med medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 25 år
  • for medlemmer født før 1. juli 1964, som har været uafbrudt medlem og betalt efterlønsbidrag siden den 1. juli 1999, er det dog tilstrækkeligt, at perioden udgør mindst 20 år inden for de sidste 25 år.

Efterlønsbidraget er 514 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 342 kr. for deltidsforsikrede (2020).

Man skal skriftligt tilmelde sig efterlønsordningen.

Hvis man skriftligt vælger ordningen fra inden man er nået efterlønsalderen, overføres indbetalte bidrag til en pensionsordning. Er efterlønsalderen nået, tilbagebetales bidraget kontant og der skal betales indkomstskat. Hvis man dør, udbetaler a-kassen efterlønsbidraget til dødsboet.

Man skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til opfyldelse af betingelserne for at få efterløn.

Hvis man får tilkendt førtidspension har man ret til at få tilbagebetalt efterlønsbidragene. Der er en afgift på 30 %.

 

 

 

Indhold hentes