Indtægter, der fradrages i efterlønnen

Sidst redigeret den 21.06.2022

Som følge af Coronavirus i Danmark, er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er ændringer til dette afsnit.
Der skal ikke ske fradrag i efterlønnen for arbejde, der er relateret til Coronavirus i perioden 01.01.2022 til og med den 31.12.2022.
Kontakt A-kassen eller Ældre Sagens Rådgivning for yderligere vejledning/rådgivning. 

Alle udbetalinger af feriepenge medfører fradrag i efterlønnen på det tidspunkt, hvor udbetalingen sker.

Det gælder også, hvis feriepengene udbetales selv om alle betingelser for udbetaling ikke er opfyldt. Hvis udbetalingen sker inden for 3 måneder før overgangen til efterløn og ferien ikke er afholdt, skal der også ske fradrag i efterlønnen.

Feriepenge, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb uden at ferien holdes, medfører også fradrag i efterlønnen.

Hvis feriepengene eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen kan man få udbetalt forskellen som efterløn.

Efterlønnere der har feriepenge til gode - og som overgår til folkepension inden ferieåret er udløbet - kan i visse situationer undgå modregning i efterlønnen, hvis de venter med at hæve feriepengene til de er gået på folkepension. Spørg altid a-kassen.

Der er også fradrag for

  • løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde eller ydelser, der træder i stedet for, f.eks. fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt
  • indtægter for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand og som regionsformand
  • indtægter (honorar) fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde
  • indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
  • legater
  • udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.

Indhold hentes