Indtægter, der fradrages i efterlønnen

Sidst redigeret den 09.01.2018

Udbetaling af feriepenge og ferie med løn, medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor man holder ferien.

Der er efter ferieloven en række muligheder for at få feriepengene udbetalt, uden at ferien holdes.

Alle udbetalinger af feriepenge medfører fradrag i efterlønnen på det tidspunkt, hvor udbetalingen sker. Dette gælder også, hvis feriepengene udbetales, selv om alle betingelser for udbetaling ikke er opfyldt. Hvis udbetalingen sker inden for 3 måneder før overgangen til efterløn, skal der også ske fradrag i efterlønnen.

Feriepenge, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, medfører også fradrag i efterlønnen.

Hvis feriepengene eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan man få udbetalt forskellen som efterløn.

Efterlønnere der har feriepenge til gode - og som overgår til folkepension inden ferieåret er udløbet - kan i visse situationer undgå modregning af feriepenge i efterlønnen, hvis de venter med at hæve feriepengene til de er gået på folkepension. Spørg altid a-kassen.

Der er også fradrag for:

  • løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde eller ydelser, der træder i stedet for, f.eks. fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt
  • indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde
  • indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
  • legater
  • udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.

Indhold hentes