Fortrydelsesordning

Sidst redigeret den 15.01.2024

Hvis man har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og man ikke opfylder betingelserne for at opnå ret til den ordinære efterløn på noget tidspunkt inden folkepensionsalderen, kan man under visse betingelser fortryde dette fravalg og opnå ret til efterløn.

Efterlønnen efter fortrydelsesordningen vil som udgangspunkt blive mindre end efter den ordinære ordning.

Efterlønnens størrelse nedsættes med 2% af den højeste dagpengesats for hvert hele år man mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning.
Hvis man opfylder udskydelsesreglen og har optjent timer til den skattefri præmie nedsættes præmien med 4% for hvert hele år, man mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning.

Når man har fået udstedt sit efterlønsbevis skal man ikke længere betale efterlønsbidrag.

Betingelser for at kunne opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen

  • hvis man er født før den 1. januar 1973 skal man have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997
  • hvis man er født den 1. januar 1973 eller senere skal man have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra det 24. år
  • man skal ikke kunne opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler
  • man skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år.

Indhold hentes