Fleksibel efterløn og tilbagetrækningsreformen

Sidst redigeret den 14.01.2020

Fleksibel efterløn
Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at man kan kombinere efterløn med arbejde, så man gradvis kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Man kan arbejde i ubegrænset omfang mod fradrag i efterlønnen.

Med udgangspunkt i en 160,33 timers arbejdsmåned, skal arbejdstiden dog nedsættes med mindst 14,8 timer pr. måned, for at der kan udbetales efterløn.

Det er frivilligt, om man vil være tilmeldt efterlønsordningen. Hvis man vil have mulighed for at benytte sig af ordningen, skal man som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i 30 år.

Gradvis forhøjelse af efterlønsalderen og nedsættelse af efterlønsperioden
For personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, stiger efterlønsalderen gradvist, og for personer der er født 1. januar 1956 og senere falder perioden på efterløn. Læs mere om efterlønsalderen i afsnittet, Alder for tilbagetrækning.

Indhold hentes