Fleksibel efterløn og tilbagetrækningsreformen

Sidst redigeret den 12.01.2018

Fleksibel efterløn
Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at man kan kombinere efterløn med arbejde, så man gradvis kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Man kan arbejde i ubegrænset omfang mod fradrag i efterlønnen.

Med udgangspunkt i en 160,33 timers arbejdsmåned, skal arbejdstiden dog nedsættes med mindst 14,8 timer pr. måned, for at der kan udbetales efterløn.

Det er frivilligt, om man vil være tilmeldt efterlønsordningen. Hvis man vil have mulighed for at benytte sig af ordningen, skal man som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i 30 år.

Gradvis forhøjelse af efterlønsalderen og nedsættelse af efterlønsperioden
Efterlønsalderen er 60 år og efterlønsperioden er 5 år for personer født før den 1. januar 1954.

For personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, stiger efterlønsalderen gradvist. Læs mere om efterlønsalderen i afsnittet, Alder for tilbagetrækning.

Kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag
Fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kan medlemmer af efterløns- og fleksydelsesordningen træde ud af ordningerne og få indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag tilbagebetalt skattefri.

Det er en betingelse, at medlemmet på ansøgningstidspunktet ikke har nået folkepensionsalderen.

Det er vigtigt, at man får konkret rådgivning om konsekvenserne, inden man tager beslutningen om skattefri udbetaling. Man skal være opmærksom på, at man bl.a. mister retten til ansættelse i seniorjob og til at optjene skattefri præmie.

Indhold hentes