Bopæl og ophold i udlandet

Sidst redigeret den 09.01.2018

Man kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens man får efterløn. Man skal altid orientere a-kassen, hvis man tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. Spørg a-kassen om de særlige forhold, der gælder for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et af de nævnte lande.

Man kan opholde sig i andre lande end EØS-landene i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at efterlønnen standses. Lægger man udlandsopholdet udenfor et EØS-land i de sidste 3 måneder af kalenderåret, kan der anvendes yderligere 3 måneder i begyndelsen af det nye kalenderår. På den måde kan et ophold udenfor et EØS-land, strækkes til 6 måneder uden begrænsninger i retten til efterløn. Man skal give a-kassen besked, hvis man tager arbejde eller ophold i andre lande.

Som udgangspunkt må efterlønsmodtageren ikke få efterløn og samtidig arbejde i udlandet udenfor EØS. Udføres arbejdet i udlandet udenfor EØS, for en dansk arbejdsgiver, må medlemmet dog samtidig modtage efterløn (mod fradrag) i en periode på indtil 3 måneder.

Efterlønsmodtagere, der flytter til eller bor i et andet EØS-land kan bevare dansk social sikring, herunder også dansk sygesikring. Læs mere i afsnittet Ophold i udlandet - Sygesikring.

Indhold hentes