Arbejde i efterlønsperioden

Sidst redigeret den 09.01.2018

I efterlønsperioden har man ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal fratrækkes i efterlønnen. Arbejdet kan udføres i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Fradrag for arbejde sker time for time, eller efter omregning, hvis der er tale om ukontrollabelt arbejde.

Hvis man arbejder mere end 145,53 timer om måneden, vil der ikke blive udbetalt efterløn for de resterende timer.

Hvis man har en timeløn på under 235,60 kr. (omregningssatsen), har man ret til et lempeligere fradrag i efterlønnen for de første 38.329 kr. Arbejdet skal være kontrollabelt.

Fradraget beregnes ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen =  (timeløn x antal arbejdstimer / 235,60) = timer til modregning.

www.borger.dk kan man beregne fradraget.

Eksempel 2018 Ved arbejde i 20 timer i en uge til en løn på 130 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men (20 x 130 kr.)/(235,60 kr.) = (2.600 kr.)/(235,60 kr.) = 11 timer. Timelønnen skal være mindst højeste sygedagpengesats, der i 2018 er 118,68 kr.

I det år, man overgår til efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de 38.329 kr. afhængig af, hvornår man går på efterløn eller udtræder af ordningen.

A-kassen kan oplyse nærmere om reglerne og administrationen af ordningen. På www.borger.dk kan man beregne gevinsten ved lønarbejde efter de særlige lempelige fradragsregler.

Frivilligt ulønnet arbejde og aktiviteter. Se afsnit om frivilligt arbejde – og ydelser fra a-kassen.

Selvbyggere eller medbyggere er som udgangspunkt ikke berettiget til efterløn før byggeriet er afsluttet og klarmeldt.

Medbyggere kan søge a-kassen om efterløn i byggeperioden, hvor man dokumenteret ikke deltager i byggeriet.

Indhold hentes