Generelt om diskrimination

Sidst redigeret den 10.01.2019

Der er lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, handicap samt race og etnisk oprindelse.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder handikap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Kontakt Ligebehandlingsnævnet, tlf. 33 41 12 00 eller på www.ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet.

Indhold hentes