Obligatorisk selvbetjening

Sidst redigeret den 06.03.2018

Kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder via postbesørgede breve er som udgangspunkt afskaffet. Derfor skal næsten alle ansøgninger og anmeldelser til det offentlige ske ved digital selvbetjening.

Nøglen til at benytte den obligatoriske selvbetjening er NemID (se dette afsnit).

Personer, der ikke kan betjene sig selv digitalt, kan få undtagelse fra digital selvbetjening og fritagelse for at modtage sin post digitalt. Se nedenfor og afsnittet Digital postkasse - E-boks.

Obligatorisk digital selvbetjening
Det er obligatorisk at betjene sig via internettet når man f.eks. skal bestille  sundhedskort, skifte læge, søge begravelseshjælp, anmelde flytning m.v.

Man skal også benytte internettet, hvis man f.eks. skal søge om folkepension, førtidspension, opsat pension og boligstøtte eller anmode om separation, skilsmisse eller ægtefællebidrag.

Ansøgning kan sendes via , og den anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor myndigheden har mulighed for at læse ansøgningen. De fleste kommuner har også selvbetjeningsløsninger på deres hjemmesider.

Man kan få hjælp til digital selvbetjening hos BorgerService eller på biblioteket. Man kan også ringe til Udbetaling Danmark, som yder hjælp over telefonen i forhold til løsninger, de har ansvaret for, eller man kan ringe til borger.dk´s kontaktcenter på tlf. 70 10 18 81, som kan give vejledning.

Undtagelse for obligatorisk digital selvbetjening
Hvis der foreligger særlige forhold, kan kommunen give undtagelse for kravet om digital selvbetjening, der kun gælder for den konkrete ansøgning.

Undtagelsen kan f.eks. gælde ansøgning om folkepension, og hvis der senere skal søges boligstøtte, skal man på ny søge om undtagelse.

Undtagelse gives ud fra en konkret vurdering med udgangspunkt i de særlige forhold, som gælder for fritagelse for Digital Post. Se Fritagelse for Digital Post under E-boks.

BorgerService kan også hjælpe med at udfylde evt. ansøgningsskema og sende det til den pågældende myndighed.

Man kan ikke søge om generel undtagelse for digital selvbetjening på forhånd.

Kommunen kan dog beslutte, at undtagelsen permanent gælder for alle fremtidige ansøgninger, hvis en person f.eks. lider af en demenssygdom.

Fuldmagt
En person, der ikke kan betjene sig selv digitalt og ikke kan møde op på BorgerService for at søge om undtagelse for digital selvbetjening, kan give f.eks. en pårørende, en advokat eller plejepersonale fuldmagt til at hjælpe med en sag eller ansøge digitalt om en ydelse. Det kan være aktuelt, hvis personen ikke har NemId.

Fuldmagten er som udgangspunkt tidsbegrænset til en enkelt henvendelse. Men man kan godt med en fuldmagt give en anden person ret til at handle på ens vegne og blive partsrepræsentant i forhold til hele den sag, der behandles i myndigheden. Denne person kan herefter handle på den anden persons vegne ved at benytte sit eget NemId. Hvis den person, der har givet fuldmagten, er fritaget for Digital Post, vil vedkommende stadig få breve pr. post om afgørelser.

De enkelte myndigheder kan have forskellig praksis med hensyn til fuldmagter. Nogle myndigheder kræver digital fuldmagt, mens man i forhold til andre skal bruge en blanket eller papirfuldmagt. Man kan læse om muligheder for fuldmagter på www.borger.dk.

Hvis man ikke har et NemID og ønsker at give en digital fuldmagt til en pårørende, kan det gives via www.borger.dk under ”Samfund og rettigheder” og ”vælg fuldmagt”.

Den pårørende kan med sit eget NemId logge på og vælge, hvem man vil anmode om fuldmagt, til hvad og hvor længe fuldmagten skal gælde.

Det kan vælges, at fuldmagten sendes som fysisk brev til den, der vil give digital fuldmagt. Personen godkender denne ved at underskrive og sende fuldmagten til Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen opretter herefter den digitale fuldmagt og den pårørende kan herefter anvende de digitale selvbetjeningsløsninger med sit eget NemID på vegne af den, som har givet fuldmagt hertil.

I forhold til Udbetaling Danmark kan man udfylde en fuldmagt, som findes på www.borger.dk. Fuldmagten sendes herefter med post til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød eller som Digital Post.

Har man behov for at handle digitalt på en andens vegne i forhold til banken, skal der indhentes en skriftlig fuldmagt af den person, man vil hjælpe.

Banken kan, på baggrund af fuldmagten, give adgang til den andens netbank. Man logger sig ind på netbanken med eget NemID – og underskriver med eget NemID - men på den andens vegne.

Indhold hentes