Databeskyttelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Databeskyttelsesforordningen gælder for al elektronisk behandling af personoplysninger og manuel behandling af personoplysninger, der findes i et register.

Formålet er at beskytte personlige oplysninger og forhindre behandling af personoplysninger, når der ikke er en saglig grund til det. 

Forordningen indeholder regler om, hvordan personoplysninger skal håndteres, når bl.a. offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger e.a. registrerer, behandler og videregiver oplysninger om borgere eller kunder. 

Det kan f.eks. være, når man sender skatteoplysninger via mail, når man køber varer over internettet og indtaster personlige oplysninger, eller når en kommune behandler en ansøgning om førtidspension e.a.

Der skal altid være hjemmel til at behandle private oplysninger, f.eks. ved at man har givet informeret samtykke til det, eller det følger af en kontrakt eller lov. 

Der skelnes mellem almindelige oplysninger, som er f.eks. navn, e-mail adresse, kundenummer, foto, civilstatus, økonomi e.a. og følsomme oplysninger, som f.eks. oplysninger om helbred og seksuelle forhold, race, etnicitet og politisk overbevisning.

Der stilles strengere krav til håndteringen, jo mere følsomme eller fortrolige oplysningerne er. F.eks. skal virksomheder og myndigheder altid sende følsomme og fortrolige oplysninger med krypteret mail eller via eBoks.

Når der ikke længere er et formål med at opbevare private personers personlige oplysninger, skal virksomheder og myndigheder slette dem af egen drift. 

Registreredes rettigheder
Den enkelte registrerede person har ret til at:

  • få information om hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende. Så en myndighed eller privat virksomhed, forening e.a. skal af egen drift oplyse om hvilke oplysninger, der er registreret, hvad formålet er og hvad hjemlen er til at behandle oplysningerne
  • få indsigt i de personoplysninger, der behandles af virksomheden eller den offentlige myndighed
  • gøre indsigelse mod behandling af oplysningerne, f.eks. få slettet eller rettet urigtige oplysninger
  • klage til Datatilsynet.

Læs nærmere på www.datatilsynet.dk.

Datatilsynet
Tlf.: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Hvordan beskytter man selv sine data?
Når man er aktiv på internettet, er der risiko for at falde i kløerne på it-kriminelle.

Det er derfor vigtigt, at man er påpasselig, når man færdes på internettet og man bør aldrig oplyse f.eks. cpr.nr. eller passwords i en almindelig mail. Hvis offentlige myndigheder eller større virksomheder beder om følsomme eller fortrolige oplysninger, sker det oftest via e-Boks, som betragtes som sikker, da man logger på med sit NemID.

Når personlige oplysninger bliver stjålet og/eller misbrugt til f.eks. at optage lån, købe ting eller chikanere på forskellig måde, er det identitetstyveri, som kan anmeldes til politiet.

For at undgå it-kriminelle skal man passe godt på kreditkortoplysninger, NemID og pinkoder, og de bør altid holdes adskilt. 

Derudover bør personlige oplysninger på papir fjernes eller skjules, før de smides ud. Det er f.eks. en god ide at overstrege CPR-numre og kortnumre med en sort tusch, før de smides ud.

www.sikkerdigital.dk kan man finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag. 


 

Indhold hentes