Klage

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunens afgørelse om dagcentre kan ikke indbringes for anden klageinstans. Derimod kan kommunens afgørelser om daghjem indbringes for anden klageinstans, se Rådgivnings- og Klagenøgle, klagevejledning i sociale sager.

Indhold hentes