Daghjem

Sidst redigeret den 10.01.2019

Daghjem er beregnet for pensionister med stærk nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte til at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter. På daghjemmet er der mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter, få træning, et hvil og hjælp til støtte til personlig pleje. Der bliver serveret mad og drikkevarer. Et daghjemsophold kan også være som aflastning for ægtefællen.

Man skal søge om plads på et daghjem, og kommunen visiterer til pladserne. Daghjemmene er forbeholdt personer, der specielt har behov for dette tilbud.
Der er kørselsordning, som normalt vil være i form af fællestransport i minibusser.

Indhold hentes