Daghjem

Sidst redigeret den 16.06.2020

ER OPHÆVET:

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er følgende ændringer til dette afsnit: 

Kommunen kan fra d. 17. marts 2020 beslutte midlertidigt at lukke daghjem og dagcentre. Kommunen er ikke forpligtet til at yde hjælp som erstatning for, at daghjemmet eller dagcentret er lukket.

Selvom kommunen ikke er forpligtet til at yde erstatning for lukning, skal den nødvendige pleje sikres i hjemmet.

Daghjem er beregnet for pensionister med stærk nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte til at kunne deltage i socialt samvær, aktiviteter og træning.  

Daghjemmene er forbeholdt personer, der specielt har behov for dette tilbud, men kan også tildeles for at aflaste en ægtefælle eller samlever.

Der bliver serveret mad og drikkevarer under opholdet, og der er kørselsordning, som normalt vil være i form af fællestransport i minibusser.

Kommunen visiterer til plads efter ansøgning.

Indhold hentes