Overtagelse af lejemål

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis ens ægtefælle dør eller flytter på plejehjem, har man ret til at overtage det fælles lejemål, også selv om man ikke står på lejekontrakten. Udlejeren skal have besked om det og kan ikke modsætte sig. Ægtefællen fortsætter lejemålet på uændrede vilkår.

Ved separation eller skilsmisse bliver det i bevillingen eller dommen afgjort, hvem der får retten til lejemålet, der i øvrigt fortsætter uændret. Udlejeren skal underrettes, men kan ikke modsætte sig.

Hvis lejeren dør eller flytter på plejehjem, kan andre, som lejeren har haft fælles husstand med i mindst to år, fortsætte lejemålet. Det kan f.eks. være en samlever, forældre, søskende eller andre, som ikke står på lejekontrakten.

Indhold hentes