Lejekontrakt

Sidst redigeret den 13.01.2021

Hvis lejeaftalen er mundtlig, gælder lejelovens regler uden fravigelser. Når man lejer en privat lejebolig, herunder enkeltværelser, kan man forlange, at der udfærdiges en skriftlig aftale. Hvis der ikke er underskrevet en lejekontrakt bor lejeren på lejelovens almindelige vilkår, hvilket ofte er en fordel for lejeren.

Udlejer skal enten anvende den autoriserede lejekontrakt eller en individuelt udarbejdet lejekontrakt. Udlejer må ikke benytte egne blanketter.

Den autoriserede standardkontrakt kan købes hos de fleste større boghandlere, eller hentes gratis på www.borger.dk, søg på "lejekontrakt", (nyeste udgave typeformular A – 2015).

Lovens regler kan ved aftale fraviges på en række områder.

Derfor er det væsentligt - når den autoriserede lejekontrakt anvendes – at være opmærksom på det, der er skrevet med kursiv, understreget eller skrevet med ANDRE BOGSTAVER, da det, der stiller lejeren ringere end lejelovens regler, skal være fremhævet.

Der er en del af reglerne i lejeloven, der ikke kan fraviges, så lejeren stilles ringere, f.eks. opsigelse af lejemålet, lejeforhøjelse, lejerens istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning m.m.

Sammen med lejekontrakten bør vedligeholdelsesreglement og husorden udleveres.

Hvis man lejer en almen bolig, reguleres lejeforholdet af lov om leje af almene boliger. Der findes også en gratis autoriseret standardkontrakt (nyeste udgave typeformular B – 1998), på www.borger.dk, under "Bolig".

Indhold hentes