Lejekontrakt

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis lejeaftalen er mundtlig, gælder lejelovens regler uden fravigelser. Når man lejer en privat lejebolig, herunder enkeltværelser, kan man forlange, at der udfærdiges en skriftlig aftale.

Lejeloven har på forhånd fastlagt en del af denne aftale. Der findes en autoriseret standardkontrakt, der kan købes hos de fleste større boghandlere, eller som kan hentes gratis på www.trafikstyrelsen.dk under afsnittet ”Bolig” (nyeste udgave typeformular A – 2015).

Lovens regler kan ved aftale fraviges på en række områder.

Derfor er det væsentligt at være opmærksom på det, der er skrevet med kursiv, understreget eller skrevet med ANDRE BOGSTAVER, da det, der stiller lejeren ringere end lejelovens regler, skal være fremhævet.

Der er dog nogle af reglerne i lejeloven, der ikke kan fraviges, så lejeren stilles ringere, f.eks. opsigelse af lejemålet.

Hvis lejeaftalen giver lejeren større forpligtelser eller mindre rettigheder, end loven angiver, skal det være særligt fremhævet i kontrakten. Sammen med lejekontrakten bør vedligeholdelsesreglement og husorden udleveres.

Hvis man lejer en almen bolig, reguleres lejeforholdet af lov om leje af almene boliger. Der findes også gratis på www.trafikstyrelsen.dk under afsnittet ”Bolig” en autoriseret standardkontrakt (nyeste udgave typeformular B – 1998).

Indhold hentes