Indflytning

Sidst redigeret den 13.01.2021

I ejendomme med mere end en beboelseslejlighed skal der afholdes indflytningssyn, og den indflyttende lejer skal indkaldes til synet.

Udlejer skal udlevere en indflytningsrapport ved synet, eller eftersende den til lejeren senest 14 dage efter indflytningssynet, hvis lejeren ikke deltager i synet.

Udarbejder eller udleverer udlejer ikke en indflytningsrapport, mister udlejer alle krav på istandsættelse ved fraflytning, uanset om udlejer kan dokumentere kravet, bortset fra krav i forbindelse med misligholdelse.

Lejer skal senest to uger efter indflytningen skriftligt gøre udlejeren opmærksom på mangler, som ikke fremgår af rapporten, i modsat fald kan lejer gøres ansvarlig for manglerne, når denne flytter. 

Fristen på to uger gælder ikke for mangler, som man ikke har mulighed for at opdage i den første tid, men sådanne mangler skal man gøre opmærksom på, straks man opdager dem.

Det er en god idé at fotografere lejligheden i forbindelse med indflytningen, så man senere kan dokumentere, hvilken stand lejligheden var i.

Indhold hentes