Indflytning

Sidst redigeret den 09.01.2018

Det er blevet obligatorisk i ejendomme med mere en en beboelseslejlighed, at der afholdes indflytningssyn.

Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet. Udlejer skal udlevere en indflytningsrapport på papir ved synet, eller eftersende den til lejeren senest 14 dage efter indflytningssynet, hvis lejeren ikke deltager i synet.

Udarbejder eller udleverer udlejer ikke en indflytningsrapport, mister udlejer alle krav på istandsættelse ved fraflytning, uanset om udlejer kan dokumentere kravet, bortset fra krav i forbindelse med misligholdelse.

Lejer kan fortsat senest to uger efter indflytningen skriftligt gøre udlejeren opmærksom på mangler, som er opdaget i lejligheden, som ikke fremgår af rapporten.

Hvis ikke man gør det, kan man blive gjort ansvarlig for manglerne, når man flytter fra lejligheden. Fristen på to uger gælder ikke for mangler, som man ikke har mulighed for at opdage i den første tid, men sådanne mangler skal man gøre opmærksom på, straks man opdager dem.

Det kan være en god idé at fotografere lejligheden i forbindelse med indflytningen, så man senere kan dokumentere, hvilken stand lejligheden var i.

Indhold hentes