Fremleje

Sidst redigeret den 14.01.2020

I den lejlighed, hvor man selv bor, kan man fremleje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum, når det samlede antal beboere i lejligheden ikke overstiger antallet af beboelsesrum.

Man kan også fremleje hele lejligheden i op til to år, hvis man midlertidigt er væk fra lejligheden på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Det skal dokumenteres over for udlejeren, at fraværet er midlertidigt.

Udlejeren kan nægte fremleje, hvis der er under 13 beboelseslejligheder, eller hvis der i øvrigt er rimelige grunde til det.

Hvis man fremlejer uretmæssigt, kan lejeaftalen ophæves også for en selv. Udlejeren kan også ophæve eller opsige lejemålet på grund af forhold, der skyldes fremlejetager, således at både fremlejer og fremlejetager mister lejligheden, f.eks. hvis fremlejetager ikke overholder husordenen, ikke anvender lejligheden forsvarligt eller ikke betaler husleje.

Fremlejeforholdet giver ikke på noget tidspunkt fremlejetageren ret til at overtage lejemålet, heller ikke efter mere end to års fælles beboelse.

Både private og almene boliger kan fremlejes.

Indhold hentes