Depositum og forudbetalt husleje

Sidst redigeret den 14.01.2020

Det er normalt, at udlejeren kræver, at lejeren ved underskrivelsen af lejekontrakten betaler et depositum svarende til tre måneders husleje.

Depositummet er til udlejerens sikkerhed for de udgifter, der måtte være ved fraflytning, herunder restancer vedrørende varme eller udgifter til istandsættelse af lejligheden.

Man kan desuden blive afkrævet forudbetalt husleje for op til tre måneder.

Den forudbetalte husleje, men ikke depositum, kan man bo op i opsigelsesperioden.

Hvis huslejen senere forhøjes, kan depositum og forudbetalt leje reguleres, således at depositum og forudbetalt leje altid svarer til seks måneders leje.

Udlejer har ikke pligt til at indsætte depositum eller forudbetalt husleje på en særlig konto, og beløbene forrentes ikke.

Depositum skal tilbagebetales inden for rimelig tid efter fraflytning, f.eks. afhængigt af om udlejeren skal istandsætte lejligheden for lejers regning.

Indhold hentes