Boligretten

Sidst redigeret den 14.01.2020

Både udlejere og lejere af private boliger og almene boliger kan indbringe sager for boligretten. Det er ofte sager om ophævelse eller opsigelse af lejemål, der indbringes for retten.

Hvis man vil have en sag afgjort af boligretten, skal man anlægge en retssag. Det sker ved at indsende en stævning til retten og betale retsafgift. I sådanne sager bør man søge bistand hos en advokat forinden og undersøge, om man kan få fri proces eller dækning af omkostninger under ens retshjælpsforsikring. (Se afsnit om Rådgivnings- og klagenøgle)

Boligretssager afgøres af én dommer, idet der dog på en af parternes begæring kan udpeges yderligere to personer, der er særligt sagkyndige i lejeret, til at deltage i afgørelsen. Disse udpeges således, at lejeren udpeger den ene og udlejeren den anden ud fra særlige lister over sagkyndige.

Indhold hentes