Beboerklagenævn

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunerne skal oprette beboerklagenævn, der behandler klagesager om almene boliger.

Kommunerne har pligt til at påse, at boligorganisationerne overholder gældende regler vedrørende de overordnede forhold omkring økonomi og regnskab, men nogle tvister, mellem den enkelte lejer og boligorganisationen som udlejer, kan forelægges for beboerklagenævnet.

Hvis man ønsker at indbringe en sag for beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt, og man skal vedlægge den nødvendige dokumentation. Der skal betales et gebyr på 147 kr. (2020) for hver sag.

Beboerklagenævnets afgørelser kan indbringes for boligretten.

Indhold hentes