Beboerdemokrati

Sidst redigeret den 14.01.2020

Almene boligorganisationer er bygget op som foreninger, der på demokratisk vis styres af beboerne. Det fremgår af den enkelte organisations vedtægter, hvordan organisationen er opbygget.

I de enkelte boligafdelinger vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, som står for afdelingens drift. Beboerne har derigennem indflydelse på fastsættelse af husleje, beslutninger vedrørende vedligeholdelsesopgaver, anvendelse af friarealer mv.

Disse regler gælder ikke for private lejeboliger, se afsnit om beboerrepræsentation.

Indhold hentes