Beregning af boligstøtte

Sidst redigeret den 14.01.2020

Boligydelse
Boligydelse beregnes som forskellen mellem på den ene side 75 % af den årlige boligudgift, efter et tillæg på 7.100 kr., og på den anden side 22,5 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 167.600 kr.

Man skal altid selv betale mindst 11% af husstandsindkomsten, dog mindst 17.700 kr.

Er der mere end et barn i husstanden forøges indkomstgrænsen med 44.200 kr. for hvert barn ud over et barn op til og med fire børn.

En enkelt husstand kan højst modtage 49.608 kr. i boligydelse eller 4.134 kr. pr. måned, der dog forhøjes med:

  • 25 %, hvis der er 4 eller flere børn i husstanden
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet, og boligen er egnet herfor
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance)

Der er intet maksimum for boligydelse til en visiteret plejebolig, ældrebolig, almen bolig, en friplejebolig samt en ustøttet privat plejebolig.

Boligydelsen beregnes til et årligt kronebeløb, som er deleligt med 12.

Hvis boligydelsen er mindre end ca. 303kr. pr. måned første gang den beregnes, udbetales den ikke.

Boligsikring
Boligsikring beregnes som forskellen mellem på den ene side 60 % af den årlige boligudgift, og på den anden side 18 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 146.400 kr.

Er der mere end et barn i husstanden forøges indkomstgrænsen med 38.600 kr. for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn.

En enkelt husstand kan højst modtage 43.332 kr. i boligsikring eller 3.611 kr. pr. måned, der dog forhøjes, med

  • 25 %, hvis der er mere end fire børn i husstanden
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

En boligsikringsmodtager skal altid af sin boligudgift mindst selv betale 24.700 kr. årligt.

Er der ikke børn under 18 år i husstanden, kan boligsikringen, uanset indkomst, ikke være højere end 15 % af boligudgiften. Dette gælder dog ikke, hvis

  • en person i husstanden modtager førtidspension tilkendt efter 01.01.2003
  • et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor
  • et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

Boligsikringen beregnes til et årligt kronebeløb, som er deleligt med 12.

Hvis boligsikringen ved førstegangsberegningen er mindre end 265 kr. pr. måned udbetales den ikke.

Indhold hentes