Beregning af boligstøtte

Sidst redigeret den 09.01.2018

Boligydelse
Boligydelse beregnes som forskellen mellem på den ene side 75 % af den årlige boligudgift, efter et tillæg på 6.800 kr., og på den anden side 22,5 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 160.500 kr.

Man skal altid selv betale mindst 11% af husstandsindkomsten, dog mindst 17.000 kr.

Er der mere end et barn i husstanden forøges indkomstgrænsen med 42.300 kr. for hvert barn ud over et barn op til og med fire børn.

En enkelt husstand kan højst modtage 47.496 kr. i boligydelse eller 3.958 kr. pr. måned, der dog forhøjes med:

  • 25 %, hvis der er 4 eller flere børn i husstanden
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet, og boligen er egnet herfor
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance)

Der er ingen maksimum for boligydelse til en visiteret plejebolig, ældrebolig, almen bolig, en friplejebolig samt en ustøttet privat plejebolig.

Boligydelsen beregnes til et årligt kronebeløb, som er deleligt med 12.

Hvis boligydelsen er mindre end ca. 290 kr. pr. måned første gang den beregnes, udbetales den ikke.

Eksempel – enlig pensionist:
Husstandens årsindkomst 180.000 kr.
Årlig boligudgift (leje +/- tillæg for varme, vedligeholdelse o.l.) 75.000 kr.
Boligens størrelse 65 m2
Indkomstgrænsen 160.500 kr.
Andel af boligudgift(leje + tillæg): 75 % af (75.000 kr. + 6.800 kr.) 61.350 kr.
Andel af indkomst: 22,5 % af (180.000 kr. – 160.500 kr.) 4.388 kr.
Årlig boligydelse 61.350 kr.– 4.388 kr. = 56.962 kr.
Nedsættes til den maksimale boligydelsestilskud 47.496 kr.
Pensionistens egenbetaling: Mindst 17.000 kr., dog mindst 11% af 180.000 kr. 19.800 kr.
Pensionistens egenbetaling ved boligydelse på højst 47.496 kr. er (75.000 kr. – 47.496 kr.) = 27.504 kr.
Pensionisten er berettiget til den maksimale boligydelse 47.496 kr.

Boligsikring
Boligsikring beregnes som forskellen mellem på den ene side 60 % af den årlige boligudgift, og på den anden side 18 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 143.600 kr.

Er der mere end et barn i husstanden forøges indkomstgrænsen med 37.800 kr. for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn.

En enkelt husstand kan højst modtage 42.516 kr. i boligsikring eller 3.543 kr. pr. måned, der dog forhøjes, med

  • 25 %, hvis der er mere end fire børn i husstanden
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

En boligsikringsmodtager skal altid af sin boligudgift mindst selv betale 24.200 kr. årligt.

Er der ikke børn under 18 år i husstanden, kan boligsikringen, uanset indkomst, ikke være højere end 15 % af boligudgiften. Dette gælder dog ikke, hvis

  • en person i husstanden modtager førtidspension tilkendt efter 01.01.2003
  • et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor
  • et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

Boligsikringen beregnes til et årligt kronebeløb, som er deleligt med 12.

Hvis boligsikringen ved førstegangsberegningen er mindre end 260 kr. pr. måned udbetales den ikke.

Eksempel – husstand bestående af en voksen:
Årsindkomst 210.000 kr.
Årlig boligudgift (leje +/- tillæg for varme, vedligeholdelse o.l.) 65.000 kr.
Boligens størrelse 65 m2
Indkomstgrænsen 143.600 kr.
Indkomst over 143.600 kr. (210.000 kr. – 143.600 kr.) 66.400 kr.
Andel af boligudgift: 60 % af 65.000 kr. 39.000 kr.
Andel af indkomst: 18% af 66.400 kr. 11.952 kr.
Beregning af boligsikring: (39.000 kr. – 11.952 kr.) 27.048kr.
Egenbetaling: Mindst 24.200 kr. og højst 15 % af huslejen (65.000 kr. x 15%) = 9.750 kr.
Boligsikringen kan i husstande uden børn højst udgøre 15 % af boligudgiften (gælder ikke hvis en person i husstanden modtager førtidspension tilkendt efter 01.01. 2003). Derfor bliver den årlige boligsikring 9.750 kr.

Indhold hentes