Beregning af boligstøtte

Sidst redigeret den 10.01.2019

Boligydelse

Boligydelse beregnes som forskellen mellem på den ene side 75 % af den årlige boligudgift, efter et tillæg på 6.900 kr., og på den anden side 22,5 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 164.000 kr.

Man skal altid selv betale mindst 11% af husstandsindkomsten, dog mindst 17.300 kr.

Er der mere end et barn i husstanden forøges indkomstgrænsen med 43.200 kr. for hvert barn ud over et barn op til og med fire børn.

En enkelt husstand kan højst modtage 48.540 kr. i boligydelse eller 4.045 kr. pr. måned, der dog forhøjes med:

  • 25 %, hvis der er 4 eller flere børn i husstanden
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet, og boligen er egnet herfor
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance)

Der er intet maksimum for boligydelse til en visiteret plejebolig, ældrebolig, almen bolig, en friplejebolig samt en ustøttet privat plejebolig.

Boligydelsen beregnes til et årligt kronebeløb, som er deleligt med 12.

Hvis boligydelsen er mindre end ca. 297 kr. pr. måned første gang den beregnes, udbetales den ikke.

Boligsikring
Boligsikring beregnes som forskellen mellem på den ene side 60 % af den årlige boligudgift, og på den anden side 18 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 145.200 kr.

Er der mere end et barn i husstanden forøges indkomstgrænsen med 38.300 kr. for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn.

En enkelt husstand kan højst modtage 42.984 kr. i boligsikring eller 3.582 kr. pr. måned, der dog forhøjes, med

  • 25 %, hvis der er mere end fire børn i husstanden
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor
  • 50 %, hvis et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

En boligsikringsmodtager skal altid af sin boligudgift mindst selv betale 24.500 kr. årligt.

Er der ikke børn under 18 år i husstanden, kan boligsikringen, uanset indkomst, ikke være højere end 15 % af boligudgiften. Dette gælder dog ikke, hvis

  • en person i husstanden modtager førtidspension tilkendt efter 01.01.2003
  • et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor
  • et husstandsmedlem modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

Boligsikringen beregnes til et årligt kronebeløb, som er deleligt med 12.

Hvis boligsikringen ved førstegangsberegningen er mindre end 263 kr. pr. måned udbetales den ikke.

Indhold hentes