Plejeboliggaranti og ventelister

Sidst redigeret den 15.01.2024

Hvis man bliver visiteret (godkendt) til en plejebolig eller et plejehjem, kommer man på en generel venteliste. Kommunen har herefter 2 måneder til at tilbyde en plads. Ventegarantien gælder ikke for ældreboliger.

Fristen løber fra det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om behovet for en bolig til det tidspunkt, hvor boligen tilbydes. Boligen skal være klar til indflytning senest to uger efter udløb af fristen. 

Kommunen skal anvise ledige plejeboliger/plejehjem på den generelle venteliste til personer med størst behov og derefter til de personer, som har stået på ventelisten i længst tid.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde en bolig i hjemkommunen eller i en anden kommune.

Afslår man et tilbud, slettes man ikke af den generelle venteliste, men 2 måneders fristen annulleres, og en ny 2 måneders frist løber fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager afslaget.

Ønsker man kun at bo i en bestemt plejebolig/plejehjem, gælder garantien på de 2 måneder ikke. Man bliver i stedet optaget på en specifik venteliste fremfor den generelle venteliste.

Man skal være opmærksom på, at der kan gå lang tid, før man får tilbudt en bolig, hvis man vælger at stå på den specifikke liste.

Ønsker man at flytte til en anden kommune, men ikke i en bestemt plejebolig, så gælder plejeboliggarantien stadig. Det betyder, at tilflytningskommunen skal tilbyde en bolig senest 2 måneder efter optagelse på ventelisten.

Hvis en borger visiteres til en plejebolig eller et plejehjem og ønsker at bo sammen med sin ægtefælle eller samlever, skal kommunen indenfor plejeboliggarantien tilbyde bolig, som er egnet til to personer.

Kommunen skal sørge for, at der er det nødvendige antal boliger og skal på en lettilgængelig måde, fx på kommunens hjemmeside, oplyse om ventelister til ældreboliger, plejeboliger/plejehjem.

Der skal bl.a. oplyses om antal personer på ventelisten, den gennemsnitlige ventetid, fordelingen på borgere fra hjemkommune og borgere fra andre kommuner og antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal.

Indhold hentes