Samtykke til flytning

Sidst redigeret den 09.01.2018

Hvis man skal flytte ind i en plejebolig, skal man kunne give et informeret samtykke til indflytningen. Det betyder, at man skal kende og forstå omfanget af det, man samtykker i.

Hvis man ikke kan give et sådant samtykke, kan kommunen eller Statsforvaltningen i særlige tilfælde beslutte, at man alligevel skal flytte ind i en plejebolig. 

Det gælder for personer med betydelig og varig nedsættelse af den psykiske funktionsevne, som af den grund er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af sine handlinger. Men da der er tale om et indgreb i privatlivet, er der særlige betingelser, som skal være opfyldt. Pårørende kan således ikke alene beslutte, at man skal flytte i plejebolig. Heller ikke selv om de pårørende har en fuldmagt eller et værgemål.

Betingelserne for flytning skal være opfyldt. Ved afgørelse om flytning skal der tages hensyn til de pårørende, men dette hensyn kan ikke selvstændigt begrunde en flytning.

Indhold hentes