Samtykke til flytning

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis man skal flytte ind i en plejebolig, skal man kunne give et informeret samtykke til indflytningen. Det betyder, at man skal kende og forstå omfanget af det, man giver sit samtykke til. 

Hvis man ikke kan give et sådant samtykke, kan kommunen eller Familieretshuset i særlige tilfælde beslutte, at man alligevel skal flytte ind i en plejebolig. 

Det gælder, hvis en person med betydelig og varig nedsættelse af den psykiske funktionsevne modsætter sig flytningen eller mangler evnen til at give det informerede samtykke til flytningen.

Der er særlige regler, som skal være opfyldt, når myndighederne træffer afgørelse om flytning i disse situationer, da der er tale om et indgreb i privatlivet.

Pårørende kan ikke beslutte, at man skal flytte i plejebolig. Heller ikke selv om de pårørende har en fuldmagt eller et værgemål. Ved afgørelse om flytning skal der tages hensyn til de pårørende, men dette hensyn kan ikke selvstændigt begrunde en flytning.

Indhold hentes