Klage

Sidst redigeret den 09.01.2018

Man kan klage over Statsforvaltningens afgørelser om flytning til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at man har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis man ikke selv er i stand til at bruge sin ret til at klage, kan de pårørende, en værge eller en anden repræsentant klage over Statsforvaltningens afgørelse.

Klagen har opsættende virkning, dvs. at flytningen ikke kan ske, før ankesagen er afgjort. Statsforvaltningen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at flytningen skal ske straks, f.eks. for at forhindre at man udsætter sig selv eller andre for fare.

Man kan klage over kommunens afgørelser om flytning til Statsforvaltningen.

Indhold hentes