Flytning til anden kommune

Sidst redigeret den 09.01.2018

En person, som af sin egen kommune er blevet visiteret (godkendt) til en plejebolig, en beskyttet bolig eller en ældrebolig, har ret til at søge en tilsvarende bolig i en anden kommune.

For at få botilbud i en anden kommune er det en forudsætning, at betingelserne for visitation også er opfyldt i tilflytningskommunen. Se afsnit om Visitation.

Tilflytningskommunens vurdering skal ske efter de retningslinjer, der gælder for kommunens egne borgere.

Man henvender sig med sit ønske i sin egen kommune.

Hvis man godkendes, sender de ansøgningen til den kommune, som man ønsker at flytte til. Den ønskede kommune skal herefter vurdere, om man også opfylder kriterierne for visitation i denne kommune.

Hvis man godkendes, skal man optages på venteliste på lige fod med kommunens egne borgere.

Man kan komme i den situation, at man bliver godkendt til en ældrebolig i egen kommune, men ikke bliver godkendt i den ønskede kommune, hvis der er andre visitationskriterier - eller omvendt.

Ledige boliger anvises til de personer, der har størst behov for den pågældende bolig, og derefter til de personer, som i længst tid har stået på ventelisten.

Har man ingen særlig tilknytning til den ønskede kommune, kan kommunen i særlige tilfælde afslå optagelse på venteliste. Det kan være af hensyn til at kunne tilbyde kommunens egne borgere et passende botilbud.

Tilflytningskommunen kan ikke afslå optagelse på venteliste, hvis ønsket om flytning sker:

  • for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen (børn, søskende, ægtefælle, samlever eller andre med en nær tilknytning til ansøgeren). Der stilles ikke krav om et egentligt slægtsskabsforhold
  • af religiøse grunde for at bo i en bolig, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen
  • for at blive optaget i et bo-miljø, hvor der er et særligt tegnsprogsmiljø for døve eller
  • for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Det frie valg af ældrebolig er dog ikke helt frit. En kommune må nemlig kun tilbyde ophold i længerevarende botilbud efter ønske fra borgeren, hvis botilbuddet er registreret i Tilbudsportalen. Se www.tilbudsportalen.dk.

Indhold hentes