Flytning til anden kommune

Sidst redigeret den 10.01.2019

En person, som af sin egen kommune er blevet visiteret (godkendt) til en plejebolig, en beskyttet bolig eller en ældrebolig, har ret til at søge en tilsvarende bolig i en anden kommune.

For at få botilbud i en anden kommune er det en forudsætning, at betingelserne for visitation også er opfyldt i tilflytningskommunen, da kriterierne kan være forskellige fra kommune til kommune. Se afsnit om Visitation. Tilflytningskommunens vurdering skal ske efter de kriterier, der gælder for kommunens egne borgere.

Man henvender sig med sit ønske i sin egen kommune. Hvis man godkendes, sender de ansøgningen til den kommune man ønsker at flytte til.

Hvis man efter ny visitering godkendes, skal man optages på venteliste på lige fod med kommunens egne borgere.

Ledige boliger anvises til personer med størst behov og derefter til de personer, som i længst tid har stået på ventelisten.

Har man ingen særlig tilknytning til den ønskede kommune, kan kommunen i særlige tilfælde afslå optagelse på venteliste. Det kan være af hensyn til at kunne tilbyde kommunens egne borgere et passende botilbud.

Tilflytningskommunen kan ikke afslå optagelse på venteliste, hvis ønsket om flytning sker:

  • for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen. Der stilles ikke krav om slægtsskab
  • af religiøse grunde for at bo i en bolig, hvis formål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen
  • for at blive optaget i et bo-miljø, hvor der er et særligt tegnsprogsmiljø for døve eller
  • for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Indhold hentes