Flytning til anden kommune

Sidst redigeret den 15.01.2024

En person, som af sin bopælskommune er visiteret (godkendt) til en plejebolig, et plejehjem, en beskyttet bolig eller en ældrebolig, har ret til at søge en tilsvarende bolig i en anden kommune. 

Det er en forudsætning, at betingelserne for visitation også er opfyldt i forhold til den kommune, man gerne vil flytte til, da kriterierne kan være forskellige fra kommune til kommune.

Tilflytningskommunens vurdering skal ske efter de kriterier, der gælder for kommunens egne borgere. Se afsnit om Visitation til plejehjem, plejebolig og ældrebolig.

Man henvender sig i første omgang med sit ønske i sin egen kommune. Hvis man godkendes, sender kommunen ansøgningen til den kommune, man ønsker at flytte til.

Hvis man også godkendes af tilflytningskommunen, optages man på ventelisten på lige fod med kommunens egne borgere.

Har man ikke nogen særlig tilknytning til tilflytningskommunen, kan kommunen i særlige tilfælde afslå visitering og dermed optagelse på venteliste. Det kan være af hensyn til at kunne tilbyde kommunens egne borgere et passende botilbud.

Tilflytningskommunen kan dog ikke afslå optagelse på ventelisten, hvis ønsket om flytning sker

  • for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen. Der stilles ikke krav om slægtskab
  • af religiøse grunde for at bo i en bolig, hvis formål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen
  • for at blive optaget i et bo-miljø, hvor der er et særligt tegnsprogsmiljø for døve 
  • for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Indhold hentes