Tilskud til kørekort

Sidst redigeret den 12.01.2022

Hvis ansøgeren selv skal føre bilen, kan der ydes tilskud til at erhverve kørekort med den faktiske udgift til kørekortet.

Hvis en anden person skal føre bilen, skal dette oplyses ved ansøgningen.

Der kan ydes tilskud til kørekort til en forælder, der skal være chauffør for et barn eller en ung, der opfylder betingelserne for støtte til bil.

Der ydes ikke tilskud til en person, som skal være chauffør for en person over 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Indhold hentes