Handicapparkeringskort

Sidst redigeret den 15.01.2024

Man kan søge om et parkeringskort, hvis man opfylder én af de nævnte betingelser

  • hvis man opfylder betingelserne for støtte til bil efter Servicelovens bestemmelser
  • hvis man er godkendt til individuel handicapkørsel se afsnittet om handicapkørsel til fritidsformål
  • hvis man har en varigt nedsat funktionsevne og en stærkt nedsat gangdistance.

Parkeringskortet sættes i bilens forrude ved parkering.

Et handicapparkeringskort er dokumentation for, at indehaveren er omfattet af særligt lempelige parkeringsregler, og at man må benytte specielt afmærkede parkeringsbåse.

Man kan søge om parkeringskortet på www.borger.dk eller hos

Danske handicaporganisationers Brugerservice
tlf. 36 75 17 93, man - fre 10-12
www.handicap.dk/brugerservice

I forbindelse med bevillingen oplyses om lempelser og gratis parkeringssteder.

På hjemmesiden findes oplysninger om handicapparkeringskort og ledsagerkort. Som dokumentation for gangbesværet kan man bruge kopi af kommunens bevilling af bilstøtte, individuel handicapkørsel eller erklæring fra egen læge.

Kortet kan bruges i EU og i det meste af verdenen, så man sikres de samme parkeringslempelser som gælder for handicappede i de pågældende lande, men man bør kontrollere hjemmefra, om kortet kan bruges der, hvor man rejser hen.

Det koster 425 kr. at få bevilget kortet og 250 kr. at få det fornyet. Kortet er gyldigt i 10 år. Får man afslag, kan man klage til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som videresender sagen til Rigspolitichefen. Fristen for klage er 4 uger.

Hvis man ønsker en afmærket parkeringsplads ved sit hjem og/eller arbejdsplads, skal man henvende sig til sin kommune, hvis det drejer sig om en offentlig vej. Er der tale om en privat vej, kan man kontakte ejeren.

Indhold hentes