Handicapparkeringskort

Sidst redigeret den 10.01.2019

Hvis man er særligt gangbesværet, kan man ansøge om et handicapparkeringskort, der sættes i bilens forrude ved parkering.

Kortet er dokumentation for, at indehaveren er omfattet af særligt lempelige parkeringsregler, og at man må benytte specielt afmærkede parkeringsbåse.

Henvendelse om handicapparkeringskort skal rettes til:

Danske handicaporganisationers Brugerservice
tlf. 36 75 17 77, mandag-torsdag 9-15.30, fredag 9-15.
www.handicap.dk/brugerservice

I forbindelse med bevillingen oplyses om lempelser og gratis parkeringssteder.

På hjemmesiden findes oplysninger og ansøgningsskemaer til handicapparkeringskort og ledsagerkort. Som dokumentation for gangbesværet kan man bruge kopi af kommunens bevilling af bilstøtte, individuel handicapkørsel eller erklæring fra egen læge.

Brugen af handicapparkeringskortet er gjort mere fleksibel, da kortet ikke kun kan bruges i egen bil, men også i en bil, som den handicappede låner, lejer eller bare er passager i.

Parkeringskortet kan ikke udstedes til institutioner. Hvis en institutionsbus skal kunne parkere på en handicapplads, skal minimum én af passagerne have et parkeringskort.

Kortet kan bruges i EU og i det meste af verdenen, så man sikres de samme parkeringslempelser som gælder for handicappede i de pågældende lande.

Personer, der er godkendt til at deltage i trafikselskabernes individuelle handicapkørsel til fritidsformål, kan også få udstedt et parkeringskort.

Parkeringskortet skal ansøges og bevilges. Det koster 425 kr. at få bevilget og 250 kr. at få fornyet. Kortet er gyldigt i 10 år. Får man afslag, kan man klage til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som videresender sagen til Rigspolitichefen. Fristen for klage er 4 uger.

Hvis man ønsker en afmærket parkeringsplads ved sit hjem og/eller arbejdsplads, skal man henvende sig til sin kommune, hvis det drejer sig om en offentlig vej. Er der tale om en privat vej, kan man kontakte ejeren.

Indhold hentes