Separation og skilsmisse

Sidst redigeret den 09.01.2018

Separation
Man har ret til separation, hvis man ønsker det, også selvom den anden part er imod.

Ved separation bortfalder den gensidige arveret og gensidige forsørgerpligt, men man er ikke berettiget til at indgå nyt ægteskab. 

Skilsmisse
Enhver af parterne har ret til skilsmisse efter et halvt års separation.

Hvis parterne er enige, kan de blive skilt uden forudgående separation eller inden de seks måneder er gået.

Når parterne har boet hver for sig i to år på grund af uoverensstemmelser, ved utroskab, grov vold, seksuel overgreb, børnebortførelser eller bigami, kan der dog opnås skilsmisse uden forudgående separation, selv om parterne ikke er enige.

Sagens gang
Man starter en separations- eller skilsmissesag ved at sende en anmodning til Statsforvaltningen via digital selvbetjening. Foreligger der særlige forhold, kan statsforvaltningen fritage fra kravet om digital selvbetjening.

Der skal betales et gebyr på 350 kr. og sagen behandles først når gebyret er betalt.

Statsforvaltningen udfærdiger separations- eller skilsmissebevillingen, hvis begge skriver under på anmodningen og herunder erklærer, at de er enige om:

  • at ville separeres eller skilles
  • hvorvidt den ene skal betale ægtefællebidrag til den anden og i givet fald hvor længe. Statsforvaltningen kan selv fastsætte bidragets størrelse, det behøver man ikke være enige om
  • hvem der skal fortsætte med at blive boende i en lejet lejlighed eller andelsbolig
  • at parterne ikke ønsker vilkårsforhandling.

Hvis parterne ikke er enige, hvis en af parterne ønsker vilkårsforhandling, eller hvis det skønnes, at der er en særlig grund til det, skal Statsforvaltningen indkalde parterne til vilkårsforhandling.

Hvis vilkårsforhandlingen skal holdes, fordi parterne ønsker det, eller ikke er enige, skal der betales yderligere et gebyr på 1.500 kr.

Hvis der ikke opnås enighed under vilkårsforhandlingen, vil Statsforvaltningen – efter anmodning fra en af sagens parter - sende sagen i retten.

Indhold hentes