Fuldtids- eller deltidsforsikring

Sidst redigeret den 21.09.2018

Når man melder sig ind i a-kassen, bliver man som udgangspunkt fuldtidsforsikret. Arbejder man som lønmodtager med nedsat arbejdstid er der mulighed for at være deltidsforsikret.

En deltidsforsikret skal give a-kassen besked ved ændret arbejdstid og overflyttes til fuldtidsforsikring, hvis medlemmet af Indkomstregisteret har fået indberettet
1) mere end 390 løntimer inden for en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger, eller
2) mere end 360 løntimer inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger.

Det indebærer bl.a., at medlemsbidraget til a-kassen er lavere og at dagpengene maks. kan udgøre 2/3 af højeste dagpenge.

Valget mellem deltids- eller fuldtidsforsikring har også betydning for efterlønnens størrelse, hvis man går på efterløn. Se mere under dette afsnit.

Hvis man er deltidsforsikret og får arbejde i mere en 30 timer pr. uge, skal man give a-kassen besked, fordi man så skal lade sig fuldtidsforsikre.

Hvis medlemmets arbejdstid har været ukontrollabel, skal timerne omregnes med den gældende omregningssats. Om arbejdstiden er ukontrollabel afgøres efter reglerne om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere.

A-kassen skal månedligt undersøge, om et medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring. Overflytning får virkning fra den 1. i måneden efter at a-kassen har konstateret, at kravet er opfyldt.

Hvis man er fuldtidsforsikret og får deltidsarbejde, kan man selv vælge om man vil deltidsforsikres eller forblive fuldtidsforsikret.

En selvstændig erhvervsdrivende og dennes medhjælpende ægtefælle skal være fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse. Reglerne ændres pr. 01-10-2018.
Se afsnittet Efterløn - Selvstændig virksomhed.

Indhold hentes