Feriedagpenge

Sidst redigeret den 10.01.2019

Som medlem af en a-kasse optjener man ret til feriedagpenge. De beregnes ud fra de udbetalinger man har fået fra a-kassen.

Medlemmer af en a-kasse kan i visse tilfælde få feriedagpenge fra deres a-kasse, når de holder ferie og ikke har ret til ferie med feriepenge eller løn efter ferieloven.

Ferie som ledig med optjent feriegodtgørelse fra et arbejdsforhold medfører altid fradrag i dagpengene.

Hvis man ikke afholder ferie, eller har opbrugt retten til ydelser, bortfalder mulighederne for at modtage feriedagpenge.

Udbetaling
Udbetaling af feriedagpenge kræver at man:

  • holder ferie
  • ikke har ret til feriepenge eller løn efter ferieloven
  • på ferietidspunktet har ret til dagpenge fra en a-kasse.

Er man ledig, kan der kun udbetales dagpenge under ferie, når a-kassen senest på feriens første dag har fået besked om, at man holder ferie.

For at få feriedagpenge skal man:

  • opfylde samme betingelser for at få dagpenge, som hvis man er ledig
  • være enten lønmodtager eller ledig
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • have afholdt den ferie, man evt. har optjent hos en arbejdsgiver
  • have bopæl i Danmark
  • opholde sig i Danmark senest på feriens første dag.

For borgere med bopæl i et andet EØS-land er der en særlig regel, hvis man i tilfælde af ledighed ville have dagpengeret i Danmark i medfør af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 og er i Danmark eller i bopælslandet, når ferien begynder.

Ansøgning om feriedagpenge
Man skal elektronisk indgive ansøgningsblanket til den a-kasse, man er medlem af på ferietidspunktet. Hvis man vil have pengene inden ferien, skal blanketten indgives til a-kassen senest en måned, før man afholder ferien.

Er man ledig, kan man selv bestemme, hvornår ferien afholdes. Den ledige skal 14 dage før ferien give jobcentret besked om ferien. I modsat fald kan det få konsekvenser for retten til dagpenge.

Ferien skal afholdes inden udgangen af ferieåret slutter den 30. april, og ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest 31. maj efter ferieårets udløb. Feriedagpenge kan ikke overføres til efterfølgende år.

A-kasserne har pligt til at vejlede medlemmerne om, hvornår ferien kan afholdes, og hvornår a-kassen skal have modtaget ansøgningsskemaet.

Indhold hentes