Den ledige, A-kassen og jobcentret

Sidst redigeret den 13.01.2021

De første 6 måneder
I de første 6 måneders ledighed etableres et samtaleforløb med fokus på konkrete job og jobsøgning. Arbejdsløshedskassen skal senest 2 uger efter tilmelding som jobsøgende holde samtale med den ledige, hvor det sikres at cv-oplysninger er fyldestgørende. Derudover skal arbejdsløshedskassen sammen med den ledige udarbejde forslag til den lediges ”Min plan”. ”Min plan” skal indeholde forslag til hvordan jobsøgning kan understøttes.

Forløbet fortsætter med seks efterfølgende jobsamtaler i jobcenteret, hvoraf to samtaler holdes fælles med a-kassen, medmindre den ledige ikke ønsker at arbejdsløshedskassen deltager.

Den ledige skal, som udgangspunkt selv booke jobsamtalerne i jobcenteret samt to rådighedssamtaler i a-kassen.

Efter 6 måneder
Efter de første 6 måneder aftales kontaktforløbet mellem den ledige og jobcentret.

16 måneders samtale
Senest når den ledige har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over de almindelige jobsamtaler, hvor jobcenteret skal tilbyde en intensiveret indsats.

Samtalen skal som udgangspunkt holdes ved personligt fremmøde.

A-kassen deltager også i denne samtale medmindre den ledige ikke ønsker det.

Jobcenteret
Jobcenterets primære opgaver over for forsikrede ledige er ligeledes at vejlede og formidle arbejde, men derudover også at bevilge aktiviteter.

Jobcenteret skal informere og vejlede om mulighederne for at opnå beskæftigelse og uddannelse. Derudover skal der gives vejledning i at indlægge CV i Jobnet.dk, bekræfte tilmelding og om muligheder for at deltage i aktiviteter/tilbud.

Det er jobcenterets opgave at sætte arbejdssøgende i kontakt med arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft. Jobcenteret skal også henvise til ordinære jobordre eller pålægge personen at søge relevante job på jobnet.dk.

Tilbud gives i form af information og vejledning i jobcenteret. Jobcenteret opdaterer løbende "Min Plan" efter den lediges aktuelle situation og behov.

Jobcenteret skal i en række tilfælde afmelde medlemmet, hvis f.eks. medlemmet ikke bekræfter sin jobsøgning eller er gået i beskæftigelse af mere end 14 dages varighed.

Fra 1.1.2020 har udvalgte arbejdsløshedskasser i en 4 årig forsøgsperiode ansvaret for kontaktforløbet for ledige i opsigelsesperioden og de første 2 måneder af ledighedsperioden. Kontakt A-kassen for yderligere oplysninger.

Indhold hentes