Ny førtidspensions størrelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Den nye førtidspension består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende/gifte. Beløbene er fuldt skattepligtige.

Pensionsbeløbene udgør pr. 01.01.2020:
Pr. md. Pr. år
Enlige 19.092 kr. 229.104 kr.
Gifte/samlevende: 16.229 kr. 194.748 kr.

Førtidspensionen nedsættes ved indtægter ud over den sociale pension.

Det er pensionistens og en ægtefælles eller samlevers samlede indtægter, der lægges til grund for pensionsberegningen. Ved fastsættelse af pensionen vurderes gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.

Indhold hentes