Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Sådan klager du over tvangsbehandling

Læger og tandlæger må godt bruge tvang til at gennemføre den nødvendige behandling, hvis patienten ikke selv kan træffe beslutninger om sin behandling, fx pga. demens, hjerneskade eller psykisk sygdom.

Du bestemmer selv, om du vil undersøges og behandles i sundhedsvæsenet. Du kan altid sige nej, hvis du ikke længere ønsker en bestemt behandling.

Men har du fx demens, en hjerneskade eller psykisk sygdom og ikke selv er i stand til at træffe beslutninger om din egen behandling, kan dine pårørende, en værge, fremtidsfuldmægtig eller sundhedsperson i stedet træffe beslutninger om din behandling.

Tvangsbehandling er kun lovlig, hvis dit helbred er truet

Læger og tandlæger må bruge fysisk tvang i behandling i sundhedsvæsenet. Det er kun lovligt, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger om din behandling, fx ved demens, hjerneskade eller psykisk sygdom.

Tvangsbehandling må kun bruges, hvis det kan få alvorlige konsekvenser for dit helbred, at du ikke får behandling.

Læs mere om tvangsbehandling i Ældre Sagens håndbog 'Værd at vide'

Sådan klager du over tvangsbehandling

Du kan klage til Tvangsbehandlingsnævnet på telefon 7233 0500, hvis du, eller en tæt på dig, har været udsat for tvang i fysiske behandling (også kaldet somatisk behandling).

Læs mere om Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk 

Du kan sende din klage digitalt på www.borger.dk Du kan også kontakte en patientvejleder i din region, som kan hjælpe dig med at klage.

Gå til www.borger.dk

Din læge har pligt til at hjælpe

Den læge, der beslutter at bruge tvang i din behandling, har pligt til at vejlede dig om muligheden for at klage. Lægen har også pligt til at indgive klage, hvis du ønsker det.

Du skal klage inden to år efter det tidspunkt, hvor du kendte til eller burde kende til forhold, du vil klage over.

Dog skal du klage senest fem år efter den dag, hvor behandlingen er foregået.

Du kan kun klage over behandling, der har fundet sted efter den 1. januar 2018, hvor loven om tvangsbehandling trådte i kraft.

Læs også: Få hjælp fra en bisidder

Sådan klager du over psykiatrisk tvangsbehandling

Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn på telefon 7240 5600, hvis du har været udsat for tvang eller indgreb under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Der er ingen klagefrist. Du får tildelt en patientvejleder, der kan hjælpe dig i forbindelse med din klagesag.

Læs mere på www.naevneneshus.dk.

Fravælg tvangsbehandling med behandlingstestamente

Et behandlingstestamente giver dig mulighed for at fravælge behandling ved tvang. I et behandlingstestamente kan du skrive dine ønsker for behandling, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give udtryk for, hvad du ønsker.

Det kan udover behandling med tvang fx handle om behandling, der forlænger livet, eller genoplivning.

Læs mere om behandlingstestamente

Læs mere om patientrettigheder

Få hjælp hos Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er tvivl om dine rettigheder.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Sidst opdateret 24.11.2023