Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Sådan fungerer akutfunktionen

Du kan få behandling eller pleje med den kommunale akutfunktion, hvis du har brug for det, efter du har været indlagt på hospitalet. Du får henvisning fra din egen læge eller en vagtlæge til behandling.

Akutfunktionen er en del af kommunernes sygepleje og tager sig af opgaver, som den øvrige kommunale sygepleje ikke kan varetage.

Opgaverne varetages af erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Det er en specialiseret indsats, som kan rykke ud med kort varsel døgnet rundt.

Akutfunktioner kan for eksempel hjælpe med inhalationsbehandling, prøvetagning og observationer.

Behandling og pleje i en akutfunktion kan ikke erstatte en sygehusindlæggelse.

Læs også: Behandlingsgaranti ved behandling på hospital

Få henvisning til akutfunktion fra læge eller vagtlæge

Det er din egen læge, vagtlæge eller lægen, der har behandlet dig på sygehuset, som kan henvise dig til at modtage pleje af akutfunktionen.

Du kan få henvisning til pleje og behandling i akutfunktionen, hvis du fortsat har behov for behandling efter at være blevet udskrevet fra sygehuset.

Du kan også få en henvisning, hvis du har en akut opstået sygdom, eller hvis din sygdom er blevet værre, uden at du har behov for indlæggelse.

Få behandling derhjemme eller på akutplads

Kommunerne beslutter, hvordan de vil organisere akutfunktionen.

Behandlingen udføres enten af et udekørende team eller på en kommunal akutplads, som nogle kommuner har valgt at oprette.

Læs om, hvad du skal huske, når du skal hjem fra hospitalet

Udekørende teams står for behandling i eget hjem

Udekørende teams yder pleje og behandling i dit eget hjem.

Det gælder også, hvis du bor i plejebolig eller på et på midlertidigt ophold på et plejecenter som del af rehabiliterings- eller genoptræningsforløb.

Læs mere om genoptræning

Få akutplads, hvis du ikke kan klare dig hjemme

Pleje og behandling kan også foregå på en kommunal akutplads.

En akutplads er en fysisk plads på et plejecenter i din kommune.

Her kan du få den nødvendige hjælp i en kort periode, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan klare dig i eget hjem.

Den læge, som har henvist dig, udarbejder en behandlingsplan for dit ophold.

Du kan blive visiteret til et rehabiliteringsophold, hvis dit behov for hjælp ændrer sig, så du har brug for støtte i længere tid.

En kommunal akutplads er gratis

Du skal ikke betale for behandling, hvis du bliver henvist til en kommunal akutplads.

Du skal heller ikke betale for opholdet, herunder kost, vask og linned.

Udgifter under rehabilitering og genoptræning

Du skal betale for kost, linned og vask, hvis du får den nødvendige behandling af det udekørende team på et midlertidigt rehabiliterings- eller genoptræningsophold.

Betalingen må dog ikke være højere, end at du har råd til at betale din husleje og andre faste udgifter.

Du skal også selv betale for eventuel medicin og kørsel til og fra en akutplads.

Læs mere om patientrettigheder

Få hjælp af Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder. 

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Sidst opdateret 24.11.2023