Hjælp og vejledning

Se hvad du har af muligheder for at få hjælp, støtte og vejledning i hverdagen. Frivillige står klar i Ældre Sagen Thisted-Hanstholm

Frivillige i Ældre Sagen kan give dig en række mulighed er for hjælp og støtte i hverdagen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de enkelte tilbud eller selv ønsker at blive frivillig i Ældre Sagen.

 

Ældre Sagens besøgsvennetjeneste

 

ÆldreSagen Thisted-Hanstholm tilbyder interesserede ældre medborgere i området en besøgsven, som kommer og holder den ældre ved selskab f. eks. 1 gang pr. uge. Vært og besøgsven aftaler selv tidspunkt for- og hyppighed af besøg.

 

Er man interesseret i at få en besøgsven tilknyttet, kontaktes Magda Andersen, tlf. 6085 1724.

 

Hvis der er nogle personer, der ønsker at blive frivillig besøgsven, kan man ligeledes kontakte Magda Andersen tlf. 6085 1724. Der mangler på nuværende tidspunkt besøgsvenner.

Besøgsvenner har naturligvis tavshedspligt.

 

 

Bisidder.

At være bisidder:

Elin og Kristian Damsgaard er frivillige indenfor ÆldreSagen i rollen som bisiddere. De har lyst til at hjælpe. Du kommer ikke alene afsted.

Vi modtager ingen betaling og har tavshedspligt samt bærer navneskilt. Skal du f.eks. til samtale hos lægen, kan vi følges med dig. Vi sidder ved siden af dig og lytter, tager notater og bidrager til en god og tryg dialog. Trygheden ved at to lytter bedre end én gør at samtalen bliver forstået og evt. aftaler huskes. Kontakt Elin 50490590 eller Kristian 21423590

Mail: ekdamsgaard@gmail.com