Lokalafdelingens årsmøde 2019

Den 5. marts afholdt Ældre Sagen Thisted-Hanstholm lokalafdeling sit årsmøde.

Landskonsulent i Ældre Sagen Torben Færk valgtes som dirigent. Lokalformand Kaj Kristensen aflagde bestyrelsens beretning, som blev godt modtaget af forsamlingen på ca. 95 medlemmer.

Lokalafdelingen Thisted Hanstholm tæller nu 6.000 medlemmer. I Sydthy lokalafdeling er der ca. 2.000 medlemmer af Ældre Sagen. Det vil sige, at der i Thisted Kommune i alt er ca. 8.000 medlemmer. Det svarer til ca. 60 % af personer over 55 år i kommunen. Lokalafdelingens mange aktiviteter blev omtalt.

Kasserer Henny Nielsen kunne oplyse, at årets overskud var 56.036 kr. Formuen i lokalafdelingen er 327.604 kr.

På valg til lokalbestyrelsen var Edith Skadhauge, Vagn Pedersen, Tove Gjørup og Jørgen Møller Larsen. Alle blev genvalgt. Som 1. suppleant valgtes Thomas Dahl. Som 2. suppleant valgtes Kristian Damsgaard. Sidstnævnte afløste Alfred Kjær, som ikke ønskede genvalg. Alfred Kjær modtog en erkentlighed for sit virke i lokalafdelingen.

Meddlem nr. 6.000, som indmeldte sig i Ældre sagen i januar 2019 Hanne Vibeke Foged blev hædret med en sammenplantning, som Kaj Kristensen overrakte.

Årsmødet sluttede med et indlæg fra landskonsulent Torben Færk om Ældre Sagens virke på landsplan.

Tekst: Jørgen Møller Larsen