Årsmøde 03-03-2020

Årsmøde i Ældre Sagen Thisted-Hanstholm lokalafdeling

Årsmøde den 3. marts 2020.03.04

 

Til Ældre Sagens årsmøde i Hestestalden – Borgercentret i Skolegade den 3. marts var der et pænt fremmøde med ca. 120 medlemmer.

Som dirigent på mødet valgtes tidligere skoleinspektør Egon Jensen. Lokalafdelingens formand Kaj Kristensen aflagde en omfattende beretning om lokalafdelingens virke i 2019. Han omtalte de mange aktiviteter, som Ældre Sagen står for i vort lokalområde. Det blev nævnt, at der er godt samarbejde med Ældre Sagens øvrige lokalafdelinger i Distrikt Nordjylland og med Ældre Sagens landsledelse med et stort og dygtigt sekretariat i København.

Ældre Sagen er en stor organisation med over 900.000 medlemmer og over 20.000 frivillige på landsbasis.

I Thisted-Hanstholm lokalafdeling er der ca. 6.200 medlemmer samt mange frivillige, som hjælper ældre mennesker på mange fronter. De 2 Lokalafdelinger i Thisted kommune (Thisted-Hanstholm og Sydthy) har et godt samarbejde og god kommunikation med kommunen. Det er vigtigt, at der sættes fokus på ældreområdet i vores kommune.

Der var et enkelt spørgsmål fra salen vedr. ændring af buskørsel til Thy hallen. Ælder Sagen har ikke drøftet dette problem, men Seniormotion har forespurgt kommunen om problematikken. Man afventer svar.

Lokalforeningens regnskab udviser et underskud på knap 28.000 kr. der er dog et solidt rådighedsbeløb i lokalafdelingen ved årets slutning på 299.668 kr.

Sluttelig takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde gennem 2019.

På årsmødet blev der valgt 3 personer til bestyrelsen. Kaj Kristensen, Henny Nielsen og Ingelise Bøjer var på valg. Kaj Kristensen og Henny Nielsen ønskede ikke genvalg. Følgende blev valgt: Ingelise Bøjer, Kristian Damsgaard og Ellen Kristensen. Som suppleanter valgtes Thomas Dahl, Henny Nielsen og Orla Larsen.

Mødet sluttede med at Tove Gjørup på vegne af bestyrelsen overrakte Kaj Kristensen en 10-års nål og en gave som tak for de 10 år, hvor han som formand har stået i spidsen for Ældre Sagens lokalafdeling i Nordthy.

Henny Nielsen modtog også en tak for sit store arbejde som kasserer for lokalafdelingen. Hun forsætter dog som medarbejdende suppleant, dog ikke som kasserer.

  • Lokalt programblad

    Dækkende perioden december 2019 til juni 2020

    Læs mere
  • Lokalafdelingens årsmøde den 3. marts 2020

    Ældre Sagen Lokalafdeling Thisted Hanstholm har afholdt årsmøde i "Hestestalden" den 3. marts 2020 kl. 19.30

    Læs mere