Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Fremtiden i ÆldreSagen Slangerup

Der er den 2. september 2023 valgt ny bestyrelse i Slangerup afdelingen.

Sådan fordeler rollerne sig i den nye bestyrelse:

Formand Peter Lindell Kiær: plk@live.dk

1 næstformand Kirsten M. Sørensen: kihus@mail.dk

2 næstformand Henrik Boe Larsen: henrik.boe@live.dk repræsentant i KOU

Sekretær Lis T. Hansen: thyrasart@hotmail.com repræsentant i KOU

Arrangementskontaktperson Marianne Sommer: sommerand@outlook.com

Kasserer Annemette Sonnichsen: sonnichsen.annemette@gmail.com (udenfor bestyrelsen)

 

1 suppleant Mariann S. Pedersen: ompedersen@hotmail.dk

2 suppleant Inge Vejle Jensen: inge.vjensen@hotmail.com