Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Referat af ekstraordenært årsmøde 2023

Referat fra ekstraordinært årsmøde i lokalafdeling Slangerup den 2. september 2023

på Gæstgivergården, Kongensgade 13, Slangerup.

Mødet startede kl. 14.00

60 medlemmer deltog, alle var stemmeberettigede.

Der blev budt velkommen ved fungerende landsformand Birger Rasmussen.

Oplæg om Ældre Sagens formål og lokalbestyrelsens ansvar og opgaver,
ved foreningskonsulent Lise Høst.

Herefter blev, underdirektør i Ældre Sagen, Lars Linderholm, indstillet og valgt som dirigent.

Der skulle vælges 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6 kandidater stillede op, der var 5, der havde forhåndstilkendegivet deres kandidatur.

Ved skriftlig afstemning blev følgende valgt til bestyrelsen, opført efter antal modtagne stemmer:

  1. Kirsten M. Sørensenvalgt for 2 år, altså frem til årsmødet i marts 2025
  2. Lis Thyra Hansen                             ditto
  3. Peter Lindell Kiær                            ditto
  4. Henrik Boe Jensenvalgt for 1 år, altså frem til årsmødet i marts 2024
  5. Marianne Sommer                            ditto.

4 kandidater stillede op til de 2 suppleantposter.

Ved skriftlig afstemning blev følgende valgt som suppleanter, opført efter antal stemmer.

  1. Mariann Stenderup Pedersenvalgt for 1 år, altså frem til årsmødet i marts 2024
  2. Inge Vejle Jensen                             ditto

3 stemmetællere meldte sig fra salen, og foretog optælling ved begge valghandlinger:
Hanne Botorp, Annemette Sonnichsen, Per Erup – ledet af dirigent Lars Linderholm.

Mødet blev afholdt i en god stemning og sluttede kl. 16.00 med en ny bestyrelse til Ældre Sagen i Slangerup.

Det ekstraordinære årsmøde blev afholdt fordi, den tidligere bestyrelse trådte tilbage den 20. april efter flere forsøg på at fuldføre konstitueringen.

Den nye bestyrelse konstituerer sig fredag den 15. september 2023.

 

Se resultatet af konstitueringsmødet under OM LOKALAFDELINGEN

 

 

 

Sidst opdateret 17.01.2024