Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Læs om vores Rejser og ture.

Rejser og ture i Ældresagen Skanderborg

Ældre Sagens lokalafdeling i Skanderborg, har gennem årene, siden starten i 1988, gennemført rejser og endagsture til mange forskellige destinationer.
Flere rejseselskaber har været samarbejdspartnere. f. eks de graa busser, Centrumturist,
Ans Rejser, Primo Tours og Bravo Tours.
Rejser og endagsture er naturlige dele af det årlige program. Rejserne af 2 eller flere dages varighed til både ind- og udland er foregået dels med fly dels med bus. Endagsturene er normalt busture, nogle gange med sejlads, enkelte gange i privatbiler,
Lokalafdelingens medlemmer er for en stor dels vedkommende trofaste deltagere i rejser og endagsture. Sommetider kobler medlemmer af de andre lokalafdelinger i Skanderborg kommune
sig på, og vores lokalbestyrelse oplever så stor interesse, at der nogle gange opstår venteliste.
Glæden ved at tilrettelægge tilbud er en kærkommen opgave, som i uformindsket grad vil fortsætte i de kommende år.
Deltagelse i rejser og endagsture fremmer det sociale samvær, og nye deltagere oplever ingen problemer med at indgå i fællesskabet.
På glædeligt gensyn
Lokalbestyrelsen.

Klik for rejseinformationer

Fortællinger fra ture

Sidst opdateret 02.04.2024