Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Hjælp og vejledning

Se hvad du har af muligheder for at få hjælp, støtte og vejledning i hverdagen. Frivillige står klar i Ældre Sagen Skanderborg
Hjælp og vejledning

Støtte og vejledning

Du har mange muligheder for at få støtte i dit område. Ældre Sagens lokale frivillige er klar til at yde omsorg og rådgivning til dig, der har brug for medmenneskelig kontakt og støtte.

Mange mennesker oplever med alderen, at venner og familie falder fra og at helbred og mobilitet ikke er, hvad det har været. Derfor kan der opstå behov for at få nye venner, at deltage i aktiviteter, at få social støtte eller praktisk hjælp.

Ældre Sagens frivillige har fokus på den kendsgerning, at alle mennesker har behov for en god og menneskelig kontakt. Derfor giver vi gerne en håndsrækning til mennesker, som ønsker kontakt til en enkelt frivillig, eller til mennesker, som ønsker en hjælpende hånd til selv at komme ud og være sammen med andre.

Vi tilbyder aktiviteter, social støtte, praktisk hjælp og medmenneskelig kontakt. Se om der er en aktivitet, du kan have gavn af - og henvend dig til kontaktpersonen for at høre mere.

Ældresagen Skanderborg har valgt at være en af de organisationer, som er med i
Frivillig Besøgs- og Hjælpetjeneste i Skanderborg.

DINE MULIGHEDER FOR STØTTE OG VEJLEDNING:


Bisidder:
Det kan du bruge en bisidder til:
Hvad var det nu lige min sagsbehandler sagde? Har jeg udfyldt de papirer jeg skal? Og nu glemte jeg igen at spørge lægen om noget. Kender du situationen? Det kan være svært at få hold på alle detaljerne i de samtaler, som har betydning for vores hverdag.

Du kan vælge at tage en bisidder med, når du skal til et møde. Bisidderen hjælper dig med at forberede samtalen og spørgsmål. Og bagefter kan du drøfte forløbet med din bisidder.
Alle kan få en bisidder. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Ældre Sagen Skanderborgs bisidder Kontakt:
Valborg Haagaard, tlf. 20 42 04 55, e-mail: valborghaagaard@gmail.com

Om Bisidder tilbud:
Ifølge forvaltningslovens §8 har man ret til at have en bisidder med ved visitering til offentlige ydelser.
Som ældre kan man have svært ved at overskue, gennemføre, huske og følge op på samtaler/aftaler med kommune, bank, læge, hospital eller lignende.
Her kan en frivillig fungere som bisidder. Fire ører hører bedre end to, og den ældre har en person, der også har oplevet forløbet af mødet, og som den ældre kan drøfte sagen med.
En bisidder er en person, der er til stede sammen med brugeren, når dennes sag behandles.
Bisidderen er ikke advokat eller fortaler for brugeren, men er medlytter.
Bisidderen kan hjælpe brugeren med at forklare sig, hvis brugeren beder bisidderen om det.
Bisidderen har tavshedspligt.


 

Dement pårørende

Hvad gør jeg hvis jeg har en dement pårørende.
Er din dagligdag ved at smuldre? Er du i tvivl om hvor du får hjælp?
Du kan altid ringe til kommunens  demenskoordinatorer Inge Tranholm (Ry og Skanderborg) tlf. 20 66 19 36 eller Jytte Elleby ( Hørning og Galten) 20 52 30 25, begge kl. 8-9. Eller søg på nettet "demens Skanderborg" og gå ind under "Hjælp til borgere med demens og deres pårørende".

 


Besøgstjenesten:

Det kan du bruge en besøgsven til:

Besøgsvennen er en frivillig, der har tid, lyst og overskud til at lytte til dig. Besøgsvennen er frivillig fordi
han eller hun også får noget ud af samværet - kort sagt fordi det er sjovt, lærerigt og livsbekræftende,
for både dig og din besøgsven, at være sammen.

Besøgsvennen kommer som oftest på besøg en gang om ugen. I får en snak over kaffen, går en lille tur,
læser avisen, spiller kort eller hvad I nu ellers har lyst og kræfter til. I aftaler indbyrdes, hvornår og hvor
tit I vil mødes.

Alle kan få en besøgsven. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

 Besøgstjenesten kontaktperson:

Finn Sørensen, tlf. 21 26 06 76 eller mail: fsoe8660@gmail.com

 


 

Telefontjenesten:

Det kan du bruge en tryghedsopkalder til:

En aftale med en tryghedsopkalder giver dig ro i sindet. Du bliver ringet op hver morgen af en frivillig, der ønsker dig ”godmorgen”. Og I aftaler indbyrdes, hvad der skal gøres, hvis du en dag ikke tager telefonen.

Hvis du ikke tager telefonen, undersøger vores frivillige årsagen til det. Den frivillige tilkalder om nødvendigt hjælp.

Alle kan få tryghedsopkald. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Et opkald om morgenen gør dig tryg

 Telefontjenesten kontaktperson:

JørgenDan Ulriksen, tlf. 24 63 04 56, eller mail: joergen.ulriksen@gmail.com.


Ledsagetjenesten:

Sådan kan du bruge en at følges med:

Har du svært ved at komme ud af dit hjem? Måske fordi du sidder i kørestol eller er usikker på benene?

Du kan få en hånd, der kan støtte dig eller et par stærke arme til at skubbe din kørestol.

Alle kan få en at følges med. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Har du brug for en ledsager til f.eks. en koncert, gudstjeneste, indkøb, læge m.m., kan der tilbydes hjælp efter behov.

Ledsagertjenesten Kontaktperson:

Finn Sørensen, tlf. 21 26 06 76 eller mail: fsoe8660@gmail.com


 

Værktøjstjenesten:

Det kan du bruge en hjælpende hånd til:

Den hjælpende hånd er praktisk hjælp til alle hjemmeboende ældre.

Ofte tager det en formiddag at få skiftet pæren i entreen, for der skal også snakkes og drikkes kaffe! Den hjælpende hånd minder på den måde om en vennetjeneste eller om hjælpen fra naboen.

Alle kan få en hjælpende hånd. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Værktøjstjenesten kontaktperson :

Klaus Mehl Højsgaard, tlf. 23 49 06 69 eller mail: mehl2222@yahoo.dk

 

Kørselsordninger:
Hvis man har behov for en kørselsordning f.eks i forbindelse med sygdom, har vi fra Skanderborg Kommune fået en oversigtsliste: Klik her for at se liste

På Skanderborg Kommunes hjemmeside kan man altid finde de aktuelle lister: Skanderborg Kommune : brug søgeordet : "Kørsel" i søgefeltet.