Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Lokal Indflydelse

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Skanderborg Kommune
Om lokalafdelingen

Lokal indflydelse og Koordinationsudvalg

Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.
 
Det er vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås.
 
Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.

 

KU - Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget for Ældre Sagens lokalafdelinger i Skanderborg Kommune - altså Skanderborg, Hørning, Galten og Ry.

Kortudsnit af Skanderborg Kommune: null 

Ældre Sagen har i Skanderborg Kommune organiseret sig i 4 ”Lokalområder”, som hver ledes af en Lokalafdeling.

De 4 Lokalafdelinger er:

Lokalafdeling Galten.

Lokalafdeling Hørning.

Lokalafdeling Ry.

Lokalafdeling Skanderborg.

Oplysning om de 4 lokalafdelinger og deres arrangementer og aktiviteter kan læses på lokalafdelingernes hjemmesider.

Med formål at tilsikre Ældre Sagen et entydigt ”talerør” og kontaktorgan til Kommunens byråd og centrale forvaltning, er etableret et ”Koordinationsudvalg for Ældre Sagens Lokalafdelinger i Skanderborg Kommune”.

Koordinationsudvalget består af de 4 lokalafdelingers formænd og næstformænd. Disse er for tiden:

Navn og funktioner

Adresse

E-mail

Telefon

Karen Margrethe Møller
Formand for KU
Formand for LB Hørning

Spættevej 5

moellergrethe@gmail.com

2126 3292

Bent Kjær
Næstformand for KU   
Næstformand for LB Hørning          
Østergårdsallé 87
8362 Hørning
bentandkjaer@gmail.com  2988 4726

Per Beck Sørensen
Formand for LB Galten

Engparken 21
8464 Galten
FM.Galten.703@aeldresagen.dk 2466 0510

Eva Markvardt
Formand for 
LB Ry

Bøgevej 55
8680 Ry

eva-markvardt@mail.dk           

2258 0776

 

Finn Sørensen
Formand for LB Skanderborg

Lillegade 4

Mesing

8660 Skanderborg

fsoe8660@gmail.com

 

2126 0676

Flemming Otto Jensen
Næstformand for LB Galten

Tunøvej 27
Skovby
8464 Galten

jensens@youseepost.dk  2290 7302
Lisa Christensen
Næstformand for LB Ry
Kildebjerg Bakkevej 23
8680 Ry
lmc@lsc-privat.dk 2424 0335 
Jørgen Mikkelsen
Næstformand for LB Skanderborg
Bakkefaldet 13
Vrold
8660 Skanderborg
jpmikkelsen9@gmail.com 2163 3155

Inga Møller Kjærgaard

Kasserer

Æblehaven 57
8362 Hørning
ingakjaergaard47@gmail.com 2025 1149
Dan Bakmand Jensen     
Webmaster      

 

Hirsevænget 22
8362 Hørning

modabach@gmail.com 5137 1735             

 

Koordinationsudvalget har konstitueret sig med formand og næstformand således:

Formand: Karen Margrethe Møller

Næstformand: Bent Kjær

Henvendelser til ”Ældre Sagen i Skanderborg Kommune” (Koordinationsudvalget) bedes rettet til formanden!