Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Lokal Indflydelse

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Skanderborg Kommune
Om lokalafdelingen

Lokal indflydelse og Koordinationsudvalg

Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.
 
Det er vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås.
 
Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.

 

KU - Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget for Ældre Sagens lokalafdelinger i Skanderborg Kommune - altså Skanderborg, Hørning, Galten og Ry.

Kortudsnit af Skanderborg Kommune: Kortudsnit Skanderborg Kommune

Ældre Sagen har i Skanderborg Kommune organiseret sig i 4 ”Lokalområder”, som hver ledes af en Lokalafdeling.

De 4 Lokalafdelinger er:

Lokalafdeling Galten.

Lokalafdeling Hørning.

Lokalafdeling Ry.

Lokalafdeling Skanderborg.

Oplysning om de 4 lokalafdelinger og deres arrangementer og aktiviteter kan læses på lokalafdelingernes hjemmesider.

Med formål at tilsikre Ældre Sagen et entydigt ”talerør” og kontaktorgan til Kommunens byråd og centrale forvaltning, er etableret et ”Koordinationsudvalg for Ældre Sagens Lokalafdelinger i Skanderborg Kommune”.

Koordinationsudvalget består af de 4 lokalafdelingers formænd og næstformænd. Disse er for tiden:

Navn og funktioner

Adresse

E-mail

Telefon

Finn Sørensen

Lillegade 4

Mesing

8660 Skanderborg

fsoe8660@gmail.com

2126 0676

Børge Frost Møller
Næstformand for KU
Formand for LB Ry

Skovbrynet 42

8680 Ry

 borge@frostmoller.dk  2371 4355

Per Beck Sørensen

Formand for

LB Galten

 

Engparken 21

8464 Galten

FM.Galten.703@aeldresagen.dk

2466 0510

Karen Margrethe Møller

Formand for

LB Hørning

 

Spættevej 5

8362 Hørning

moellergrethe@gmail.com

2126 3292

Flemming Otto Jensen

Næstformand for

LB Galten

 

 

8464 Galten

jensens@youseepost.dk

2290 7302

Bent Kjær

Næstformand for

LB Hørning

 

Engparken 2 C

8362 Hørning

bentandkjaer@gmail.com

2988 4726

 

Eva Markvard

Næstformand for

LB Ry

 

Bøgevej 55

8680 Ry

eva-markvard@mail.dk

2258 0776

Jørgen Mikkelsen
Næstformand for LB Skanderborg
Bakkefaldet 13
8660 Skanderborg
 jpmikkelsen9@gmail.com  2163 3155

Arne Laue 

KU kasserer

 

Lillesøvej 44, 1. sal

8660 Skanderborg

lauearne@gmail.com

7937 1260

2061 7360

Ove Neumann

Webmaster

Gunvaldsvej 17

8660 Skanderborg

oveneu@gmail.com

23699097

 

Koordinationsudvalget har konstitueret sig med formand og næstformand således:

Formand: Finn Sørensen.

Næstformand: Børge Frost Møller

Henvendelser til ”Ældre Sagen i Skanderborg Kommune” (Koordinationsudvalget) bedes rettet til formanden!