Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Samsø lokalafdeling

Ældre Sagen på Samsø er en af de mindste lokalafdelinger, men tilbyder en bred vifte af aktiviteter.

null

Ældre Sagen på Samsø har over 900 medlemmer og næsten 50 frivillige, der får det hele til at fungere.

Vi arbejder, lige som Ældre Sagens hovedafdeling, for, at alle voksne skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Derfor har vi mange tilbud i form af aktiviteter og arrangementer, både indenfor det social humanitære område, omkring sundhed og motion og flere grupper med praktisk hjælp både i hjemmet og i vores IT-cafe.

Ligesom der afholdes flere årlige spise arrangementer og ture, hvor det gennemgående tema er at man mødes, skaber relationer og hygger sig.