Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Ry

Hilsen fra Ældre Sagens lokalbestyrelse

Her på vores hemmeside finder du alle de ting, som Ry Lokalafdeling tilbyder, og som vi ved, mange glæder sig til. Vi er så heldige, at vi har en aktiv gruppe frivillige og en bestyrelse, der hele tiden arbejder for at skabe gode aktiviteter og arrangementer

 

Indholdet er opdelt i ”Hjælp og vejledning”, ”Aktiviteter” og ”Arrangementer”.

Kig programmet grundigt igennem og planlæg, hvad du eller I vil deltage i. Snak også med naboen og tag afsted sammen.

Udover indholdet i dette program kan der i løbet af sæsonen dukke nye ting op, som vi gerne vil afvikle. Hold derfor godt øje med vores hjemmeside: aeldresagen.dk/ry eller evt. annoncering i Ry Ugeavis.

I den kommende sæson fortsætter vi med søndagscafeerne i Fællesskabets Hus i Ry. Denne form for søndagsunderholdning er mange glade for, og vi må her – som ved alle arrangementer og aktiviteter - foreslå, at tilmeldinger sker så tidligt som muligt – både af hensyn til dig selv men også arrangørerne.

Som nævnt tidligere må vi sætte et forbehold for evt. prisstigninger på arrangementerne.

Vi har tidligere holdt kursus om fremtidsfuldmagt. Vi vil gerne igen sætte fokus på, at alle får lavet en fremtidsfuldmagt, uanset hvor gammel man er. Den bør laves sammen med en generalfuldmagt. Så gør du dig selv og dine pårørende en god tjeneste, hvis du bliver syg. 

Alle advokater kan hjælpe dig med opgaven.

Hvis du har forslag til nye ting, som vi skal gøre noget ved – så kontakt os. Efter aftale kan vi sætte nye skibe i søen, evt. med dig som kaptajn. 

De bedste hilsener og ønsket om en god sæson fra

Eva Markvardt

Formand

 

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen. 

Vi er et aktivt fællesskab hvor det handler om at være noget for hinanden og derved også opleve glæden ved at være sammen. 

Vi er i øjeblikket godt 2200 medlemmer i lokalafdelingen.

Medlem

Ønsker du at blive medlem og støtte Ældre Sagen, kan du tilmelde dig her,

Bliv medlem - Klik her

Man er som medlem af Ældre Sagen både medlem af Landsorganisationen Ældre Sagen og medlem af den lokalafdeling, i hvis område man bor.

Uanset hvor man bor, har man som medlem af Ældre Sagen ret til at deltage i Ældre Sagens aktiviteter hvor som helst i hele landet.

Aktiviteter

Her på hjemmesiden finder du også oplysninger om vores mangeartede arrangementer, aktiviteter og kurser. 

Du kan også finde forskellige muligheder for at få hjælp og vejledning. 

Frivillig

Har du et ønske om at blive frivillig, kan du tilmelde dig via tilmeldings-formularen.

Klik her

Eller du kan kontakte en af afdelingens bestyrelsesmedlemmer.

 

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.