Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Ry

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Se det nyeste - "Det Sker

Medlemstal pr. 1. september 2023:
Ry: 2.189
Skanderborg kommune: 10.144
Medlemstal hele landet: 957.602