Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Bisidder- og vejledertjenesten

Vær ikke alene, når din nærmeste fremtid skal vurderes, du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler.

Iflg. Forvaltningsloven har alle ret til at have en bisidder med ved visitering af offentlige ydelser.

Og vil du gerne have et par ekstra øjne og ører med ved samtale med kommune, bank, læge, hospital eller lignende?

Så tilbyder Ældre Sagen sin støtte.

Vi har to lokale bisiddere, som med tavshedspligt tilbyder sin hjælp.

Hjælpen er gratis.

Kontakt:

  • Jytte Birgit Siggaard, Gl. Rye, tlf. 23 34 67 07, eller
  • Anne Bonnèn, Låsby  93 86 70 03

Sidst opdateret 31.01.2024