Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Lokalafdelingen vil fortsat gerne kunne udvikle og tilbyde arrangementer for vore medlemmer og derfor har vi stedse et behov for frivillige som vil påtage sig at lede arrangementer og også til at hjælpe til ved større arrangementer. Har du lyst til at involvere dig i arbejdet i lokalafdelingen så kontakt os.