Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen i Ringsted

Præsentation af din lokalafdeling.

OM LOKALAFDELINGEN I RINGSTED PRÆSENTATION AF DIN LOKALAFDELING.

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi har pr. 7. marts 2023 mere end 6.000 medlemmer. 200 af vores medlemmer arbejder som frivillige. De gør en stor indsats som social-humanitære hjælpere og som aktivitetsledere på vores mange indsatsområder og er således med til at aktivere 400-500 medlemmer hver uge.

Lokalbestyrelsen består af 9 medlemmer, 3 suppleanter og 2 tilforordnede. Læs mere om lokalbestyrelsen her!

Lokalbestyrelsen forestår en lang række opgaver til gavn for medlemmerne i Ringsted:

Der arrangeres gåture, endagsture og rejser, kurser og undervisning, foredrag, samspisnings- og interessegrupper.

Der udøves socialt- humanitært arbejde i form af besøgsvenner, telefonstjerne og som noget nyt vågetjeneste, der gøres en indsats for demente i flere former for demensaktiviteter, der tages hånd om dem, der har mistet deres kære i sorg- og livsmodsgruppen, og der sendes frivillige ud til skoler og børnehaver. 
Læs mere om det social-humanitære arbejde her!
Læs mere om bisidderordning/vejledning!
Læs mere om Vågetjenesten!

På kontoret i åbningstiden kl. 10.00-12.00 er der hver  2. og 4. torsdag i måneden mulighed for at hente råd og vejledning i forbindelse med skrivelser og henvendelser fra det offentlige.

Ældre Sagen tilbyder en god aftale om træning i Fit og Sund, som lige knap 50 har tilmeldt sig. Læs mere om træning i Fit og Sund her!

Ældre Sagens IT-aktivitetsledere yder en stor indsats på deres område for at gøre så mange som muligt af medlemmerne selvkørende og fortrolige med deres udstyr, hvad enten det gælder tablets, android- eller IPhone eller hjemmets PC og opfordrer alle medlemmer til at henvende sig, hvis de har problemer med deres udstyr eller ikke evner at udnytte det til fulde. Læs mere om IT- aktiviteterne her!

I januar 2023 kom Ældre Sagen på FaceBook! FaceBook redaktør Arne Mielcke opfordrer alle til at sende nyheder og spændende input af interesse for foreningens medlemmer til redaktionen via am@aeldresagen4100.dk

Gennem maillisten, gennem fast månedlig annoncering i Lokalbladet, gennem den altid opdaterede hjemmeside og nu også FaceBook sørger lokalafdelingen for, at medlemmerne i Ringsted er orienteret om alle aktiviteter og tiltag i foreningen.

Hvert år i marts afholdes Årsmøde for alle medlemmer af Ældre Sagen, Ringsted.

Man kan således konkludere, at foreningen i Ringsted gør et stort arbejde for, at alle voksne uanset alder skal kunne leve et meningsfuldt og indholdsrigt liv med mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Skulle du have lyst til at bidrage til dette arbejde til gavn for andre og ikke mindst dig selv, kan du læse mere om frivilligheden her!

Sidst opdateret 24.03.2023