Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Om lokalafdelingen i Ringsted

Præsentation af din lokalafdeling.

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi har pr. 9. marts 2022 mere end 6.000 medlemmer. 190 af vores medlemmer arbejder som frivillige. 139 af disse gør en stor indsats som social-humanitære hjælpere, de øvrige arbejder som aktivitetsledere på vores mange indsatsområder og er således med til at aktivere 400-500 medlemmer hver uge.

Lokalbestyrelsen består af 9 medlemmer, 2 suppleanter og 3 tilforordnede. Læs mere om lokalbestyrelsen her!

Lokalbestyrelsen forestår en lang række opgaver til gavn for medlemmerne i Ringsted:

Der arrangeres gåture, endagsture og rejser, kurser og undervisning, foredrag, samspisnings- og interessegrupper. Der udøves socialt- humanitært arbejde i form af besøgsvenner og telefonstjerne, der gøres en indsats for demente i demenscafeen, der tages hånd om dem, der har mistet deres kære i sorg- og livsmodsgruppen, og der sendes frivillige ud til skoler og børnehaver. Læs mere om det social-humanitære arbejde her!

Desværre kan Ældre Sagen ikke længere tilbyde træning på KLC i samarbejde med kommunen, men tilbyder i stedet en god aftale om træning i Fit og Sund, som lige knap 50 har tilmeldt sig. Læs mere om træning i Fit og Sund her!

Vores IT-aktivitetsledere yder en stor indsats på deres område for at gøre så mange som muligt af vores medlemmer selvkørende og fortrolige med deres udstyr, hvad enten det gælder tablets, android- eller IPhone eller hjemmets PC og opfordrer alle medlemmer til at henvende sig, hvis de har problemer med deres udstyr eller ikke evner at udnytte det til fulde. Læs mere om IT- aktiviteterne her!

I løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 har foreningen modtaget midler fra regeringen, der har gjort det muligt at arrangere gratis, festlige sammenkomster for ældre sårbare i Ringsted, hvilket har været en stor succes, som følges op med et sidste tiltag på dette område i maj 2022.

Hvert år i marts afholdes Årsmøde for alle medlemmer af Ældre Sagen, Ringsted.

Man kan således konkludere, at foreningen i Ringsted gør et stort arbejde for, at alle voksne uanset alder skal kunne leve et meningsfuldt og indholdsrigt liv med mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Skulle du have lyst til at bidrage til dette arbejde til gavn for andre og ikke mindst dig selv, kan du læse mere om frivilligheden her!

Sidst opdateret 24.01.2023