Om Ældre Sagen i Ribe

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Oversigten over vores arrangementer og aktiviteter opdateres løbende. Der kan du finde tilføjelser til vores årsprogram, som spænder vidt og dækker mange interesser.
Programmet udkommer i maj/juni og kan hentes på biblioteket eller i butikken "Like Anna" ved Kvickly.

Tilmelding til arrangementer kan først ske efter annoncering i Ugeavisen Ribe