Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Rejser og ture

Ældre Sagen i Odder har gennem årene gennemført rejser og endagsture til mange forskellige destinationer. Flere rejseselskaber har været samarbejdspartnere.
Rejser og endagsture er naturlige dele af det årlige program. Rejserne af 2 eller flere dages varighed til både ind- og udland er foregået dels med fly dels med bus. Endagsturene er normalt busture, nogle gange med sejlads.
Lokalafdelingens medlemmer er for en stor dels vedkommende trofaste deltagere i rejser og endagsture. Vi oplever så stor interesse, at der nogle gange oprettes venteliste.
Glæden ved at tilrettelægge tilbuddene er en kærkommen opgave, som vi i uformindsket grad vil fortsætte i de kommende år.
Deltagelse i rejser og endagsture fremmer det sociale samvær, og nye deltagere oplever ingen problemer med at indgå i fællesskabet.

Se vore tilbud under "AKTIVITETER OG KURSER"

På glædeligt gensyn
Odder lokalbestyrelse


Sidst opdateret 09.12.2020