Aktuelt

Hold dig orienteret om nyt fra Ældre Sagen Nordals
Frivillige indkøbsordning.
Baggrund:
Alle planlagte møder, arrangementer og samtlige kontakter mellem frivillige og ældre i
lokalområdet er foreløbigt aflyst i perioden frem til den 1. juni 2020.
Tidligere frivillige indkøbsordninger, der ofte indebar personlig kontakt, kan ikke længere
gennemføres. Samtidigt er der et øget behov for hjælp til indkøb i denne tid.
Indkøbsordning.
Det er en stor fordel for mange ældre, at de ikke er nødt til at gå ud for at handle.
ÆldreSagen Nordals ønsker at tilbyde indkøbshjælp til ældre på Nordals, der skal passe
særligt på i denne tid med Corona-virus. Lignende ordning findes i Guderup.
I vores indkøbsordning er der ikke et personligt fysisk møde eller kontakt mellem den
frivillige og den ældre. Alle aftaler klares elektronisk.
Man tilmelder sig ordningen ved at kontakte en af nedenstående:
Kurt Haugaard: AESnordals@hotmail.com
Frede Helbo,: formand@aesnordals.dk telt.: 2370 6749
De to laver herefter aftale med en frivillig, der snarest tager kontakt til den ældre og aftaler
nærmere om indkøb, fx hyppighed, butik, betaling, levering mm.
Betaling for indkøb:
ÆldreSagen ønsker, at den frivillige undgår at have udlæg i forbindelse med den frivillige
opgave – og at betalingen foregår under de mest betryggende rammer for alle parter. Det
aftales mellem den ældre, den frivillige og butikken, hvordan betaling bedst gennemføres.
Ældretelefonen.
Man kan let føles ig alene og isoleret, mens Corona raser lige uden for vores trygge base.
Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men Vi har stadig brug for at være i
kontakt med andre.
Du kan få eller blive telefon-ven gennem Ældretelefonen og give et andet menneske og dig
selv glæden ved at have nogen at snakke med.
Du vælger, om du gerne vil løfte røret og starte samtalen med ældre, der savner selskab –
eller om du har behov for at blive ringet op og få en hyggelig snak med en telefonven.
Du tilmelder dig ordningen gennem dette link:
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/aeldretelefonen
Opgaven er forandret
Det er et vigtigt mål for ÆldreSagen at gøre “Livet værd at leve - hele livet”!
Målet er udgangspunkt, når vi laver vore arrangementer og aktiviteter, der midlertidigt er
stoppet.
Og hvad kan vi så?
Det er ikke let. Den direkte fysiske kontakt lader sig kun vanskeligt erstatte. Men man kan
prøve at bevare kontakten digitalt. En telefonsnak, en “mail-ven”, en SMS, facetime - alle
livstegn er opmuntrende.
Vi vil gerne opfordre til, at alle gør sig umage for at holde kontakt. Send en besked - lav en
opringning - I vil opdage, at det bringer glæde og bliver taget godt imod.
  • Få nyheder fra ÆldreSagen Nordals

    Husk tilmelding!

    Læs mere